Nawigacja

IRG-Rail

Raport roczny IRG-Rail za rok 2015

Piąty raport roczny z monitoringu rynków kolejowych, zawierający dane z 24 krajów członkowskich IRG-Rail za rok 2015 i lata wcześniejsze.

W raporcie za 2015 r. IRG-Rail położyło szczególny nacisk na zasady dostępu do pasażerskich i towarowych rynków kolejowych oraz na ocenę poziomu otwarcia poszczególnych rynków. W raporcie można znaleźć m.in.:

  • mapy pokazujące ekspansję przewoźników na rynkach zagranicznych, z rozróżnieniem na nowych przewoźników oraz wywodzących się z historycznych monopolistycznych przedsiębiorstw (ang. incumbents, pol. zasiedziali).
  • wykresy pokazujące udziały powyższych typów przewoźników
  • dane dotyczące wykorzystania i opłat za dostęp do infrastruktury
  • dane dotyczące zmian na poszczególnych rynkach wraz z wyjaśnieniem przyczyn tych zmian.

Aneks do raportu zawiera definicje, na podstawie których regulatorzy zbierali dane, omówienie najważniejszych decyzji regulacyjnych oraz trendów rynkowych w 2015 r., a także wykresy obejmujące dane ekonomiczne.

Dodatkowo, IRG-Rail opublikowało listę prawie 700 europejskich przewoźników wraz z informacją o ich strukturze właścicielskiej.

do góry