Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Grupa robocza Europejskiej Agencji Kolejowej ds. rewizji CSM

Grupa robocza działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej mająca na celu rewizję wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności oraz wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie nadzoru.

Wspólna metoda bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności (CSM CA) oraz Wspólna Metoda Bezpieczeństwo Nadzoru (CSM SU) są skierowane do krajowych organów bezpieczeństwa (NSA). CSM CA określa prawnie zharmonizowany sposób, w który wszystkie NSA powinny przeprowadzać ocenę, przed przyznaniem certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa oraz ustanawia zasady nadzoru po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa. CSM SU określa powszechne/wspólne cele z punktu widzenia nadzoru w taki sposób, żeby system kolejowy funkcjonował w sposób bezpieczny.

CSM CA

CSM CU

 

 

do góry