Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Grupa zadaniowa do spraw objęcia przepisami TSI Noise istniejących wagonów towarowych

Task Force for the application of TSI Noise to existing wagons area

Grupa zadaniowa działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotycząca możliwości i skutków zastosowania przepisów TSI Hałas do istniejących wagonów towarowych. Celem prac zespołu jest opracowanie raportu, na podstawie którego będą prowadzone prace związane z rewizją TSI NOI oraz określenia możliwości i warunków zastosowania regulacji TSI Hałas do istniejących wagonów towarowych. Grupa ma obecnie charakter jedynie grupy zadaniowej, która docelowo powinna zostać przekształcona w grupę roboczą. W pracach grupy mają być poruszane takie aspekty jak: opłacalność modernizacji wagonów, odpowiedzialność w tym zakresie zainteresowanych podmiotów, opracowanie propozycji działań na przyszłość do zastosowania TSI Hałas do istniejących wagonów oraz uaktualnienie uzasadnień oceny przyjętych opcji.

 

do góry