Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 24 września 2023 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego (zdjęcie, skan) w serwisie internetowym organu lub na stronie internetowej BIP.

✄--✄

✄--✄

Wrocław, 2023-09-24

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
02-305 WARSZAWA
WARSZAWA
AL. JEROZOLIMSKIE 134

 

 

 

 

 

 

  PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym i usprawnienia systemu prawnego:

  1. Kontroli legalności używania sygnałów dźwiękowych przez maszynistów, szczególności w późnych godzinach nocnych.
  2. Dokonania diagnostyki bezpieczeństwa torów kolejowych na podanych odcinkach.

Z uwagi na to, iż we wskazanym obszarze przebiegają dwie linie kolejowe - jedna z głównych linii kolejowych AGC (E59) - linia nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny oraz linia kolejowa nr 143 Kalety - Wrocław Popowice WP2, ruch pociągów na tej trasie jest ogromy – i to przez całą dobę. Obszar ten obsługuje cały ruch kolejowy z Wrocławia w kierunku Poznania i Warszawy. W obszarze wokół wspomnianych punktów, znajduje się zarówno zabudowa wielorodzinna, jak i obszary ogródków działkowych. Dla mieszkańców ruch ten jest uciążliwy z uwagi na dobiegający hałas z samego przejazdu pociągów jak i na sygnały dźwiękowe, używane przez maszynistów, z różnych przyczyn. Niejednokrotnie widać przejeżdżające pociągi używające sygnały dźwiękowe na pieszych przechodzących od punktu Wrocław Popowice WP2 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Legnicką, w innych przypadkach widać pracowników tamtejszego posterunku odmachujących na przywitanie z przejeżdżającymi maszynistami, czasami jest to związane z migrującą dziką zwierzyną (np. borsuki, dziki i lisy) od okolic rzeki Odra przez tereny ogródków działkowych. Kolejnym problemem związanym z powyższą infrastrukturą kolejową jest hałas dochodzący z pociągów towarowych i charakterystyczny pusty dźwięk dochodzący z torów, być może świadczący o jego złym stanie technicznym.

Wyżej wymienione czynności – kontrolowanie działań pracowników kolei i stanu technicznego torów na tym obszarze oraz montaż ekranów akustycznych z pewnością rozwiązałaby te problemy – mieszkańcy nie odczuwali by hałasu przejeżdżających pociągów, a dzika zwierzyna nie migrowałaby przez tereny kolejowe, co dodatkowo poprawiłoby bezpieczeństwo przejazdów kolejowych.

Z góry dziękuję za ropatrzenie powyższej petycji.

Oświadczenia:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

 

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2023-09-24T11:42:09.328+02:00
Podpis elektroniczny

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Ziębiński Biuro Prezesa
do góry