Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 5 lipca 2023 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego (zdjęcie, skan) w serwisie internetowym organu lub na stronie internetowej BIP.

✄--✄
✄--✄
✄--✄
✄--✄


URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
ALEJE JEROZOLIMSKIE 134
02-305 WARSZAWA

PROŚBA

W imieniu mieszkańców niżej wymienionych ulic oraz w swoim zwracam się do Państwa z prośą o rozważenie sposobu ( lub miejsca) ostrzegania sygnalizacją dźwiękową przed przejazdami kolejowymi w rejonie ulic Słowackiego, Zagórowskiej, Pyzderskiej i okolicznyc ulic w miejscowości Słupca. Informuję

Państwa, że mimo postawionych banerów dźwiękoszczelnych obecna sytuacja dla mieszkańców wyżej wymienionych ulic stała się nie do zniesienia.

Sygnały dźwiękowe ( nazwałbym syreny) zwiastujące przejazd pociągów bardzo uprzykszają nam codzienne życie - szczególnie w godzinach nocnych i wczesnoporannych. Często daje się zauważyć, że niektórzy z maszynistów nadużywają go- gdyż sygnały są bardzo głośne i długotrwające( być może to tylko ich bezmyślność). Sądzimy że poziom hałasu w tych przypadkach przekracza znacznie dopuszczalne normy dla środowiska.

Z tychże powodów ludzie w tych okolicach są niewyspani i znerwicowani. Czy chcieliyście Państwo być w naszej sytuacji?

Pragnę nadmienić że ja mjr mgr inż. pil. rezerwy po 35 latach służby w Siłach Powietrznych przeniosłem się z hałaśliwej Bydgoszczy w poszukiwaniu ciszy i spokoju do miasta Słupca aby spędzić tutaj spokojne dni emeryta. Chciałym też nadmienić, że nie jestem tutaj jedynym emerytem- w okolicach tych żyją starsi ludzie ich dzieci i wnuki w wieku szkolnym i przedszkolnym. Czy potraficie Państwo wyobrazić sobie dzieci w szkole które obudziły 0 5 rano przejeżdżające pociągi?

Mając na uwadze Państwa przepisy ,nasze racje oraz bolączki i prolemy bardzo prosimy o spotkanie z kompetentną osobą, która wspólnie z mieszkańcami mogłaby znaleźć rozwiązanie w powyższej sprawie.

Być może ( prawdobodobnie) przesunięcie znaku ( punktu) informacyjnego dla maszynistów o sygnalizacji przejazdu w znacznym stopniu poprawiłyby naszą sytuację a w konsekwencji rozwiązałaby nasz "wspólny problem”

Nie jest to dla nas Macha sprawa dlatego bardzo prosimy o zrozumienie i poważne potraktowanie naszej prośby.

Pismo wykonano w 2 jednakowych egzemplarzach

Do wiadomości Burmistrz Miasta Słupcy

Z wyrazami szacunku

✄--✄ w imieniu mieszkańców

 

Petycja w sprawie zaprzestania uruchamiania sygnały dźwiękowe przed przejazdem kolejowym w Słupcy (ulica Pyzderska) Mieszkańcy ulicy Słowackiego zwracają się o zaprzestanie trąbienia przed przejazdem kolejowym w Słupcy z uwagi na uciążliwy hałas. Niezależnie od pory dnia i nocy większość lokomotyw uruchamia sygnały dźwiękowe przed przejazdem kolejowym, często podrywając ze snu w nawet środku nocy lokatorów domów usytuowanych w sąsiedztwie torowiska. Nadgorliwi maszyniści potrafią włączyć klakson nawet o drugiej w nocy co powoduje budzenie się dzieci. Jesteśmy rodzicami dzieci w wieku 5 i 8 lat.

Nam same pociągi nie przeszkadzają, bo budując się w tej okolicy wiedzieliśmy, że będziemy sąsiadowali z koleją. Tylko ten hałas klaksonów. To naprawdę jest nieznośne.

Ustawienie ekranów akustycznych, które nie spełniają swojej roli, ponieważ są zbyt niskie. Dach lokomotywy wraz klaksonem jest ponad ekranem, co powoduje, że ten ekran jest zupełnie bezużyteczny, bo nie wchłania i nie blokuje rozprzestrzeniania się dźwięku.

✄--✄ ✄--✄

do góry