Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 9 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo: Ministerstwo Infrastruktury i Klimatu, GIOS, GDOŚ

PETYCJA

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) przekładam petycję w celu podjęcia kroków w interesie publicznym i usprawnienia systemu prawnego: 

1. Celem zwiększenia ekologii, zapobieganiem zmniejszenia wydajności energetycznej w związku z opadami, zapobieganiem kradzieży w ruchu kolejowym; wagony z węglem i drzewnem są szczelnie przykryte. 

 

Adnotacje:

(1) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan endemii - proszę o odpowiedź tylko i wyłącznie na adres e-mailowy. 

(2) - Nie wyrażam zgody na podstawie Ustawy o petycjach i Ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację, udostępnienia, powielenia i utrwalania danych i danej pojedynczej: imienia i nazwiska, loginu konta, adresu, adresu e-mailowego, miejscowości sporządzenia. 

 

do góry