Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie statystyk RID

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych wraz z adresem e-mailowym

Miejsce i data sporządzenia dokumentu: 2019-02-04

Dane nadawcy
‑‑
PESEL: ‑‑
Telefon: ‑‑
Email: ‑‑

Dane adresata
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
02-305 WARSZAWA
WARSZAWA
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 134

PETYCJA

Petycja w sprawie statytyk RID

W związku z obowiązkiem przepisywania w dodatkowe formularze statystyk rocznych w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wzywam Prezesa UTK do podjęcia działań mających na celu umożliwienie przekazywania danych poprzez import z formularzy statystycznych w zakresie ilości przewożonych towarów. Statystyka przewozu prowadzona dla potrzeb GUS jest statystyką pełną. W efekcie dane przekazywane przez podmioty musza być przepisywane raz jeszcze w formę papierową, co wymaga z kolei dodatkowej pracy po stronie organu, by te dane ponownie zdigitalizować. Jak pokazuje porównanie danych GUS do danych UTK za ostatnie 10 lat wyniki liczbowe są takie same co uzasadnia wniosek. Należy zatem żądać zmiany prawa w ten sposób, by poprzestać na obowiązkach określonych w1.8 RID, czyli przygotowaniu sprawozdania odnośnie praktyki istotnej dla bezpieczeństwa a nie w zakresie statystyki, która jest dostępna z innych źródeł.

 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Data złożenia podpisu:  2019-02-04T12:06:05.914+01:00


Podpis elektroniczny

 

do góry