Nawigacja

Petycje

Petycja z 18 września 2018 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych wraz z adresem e-mailowym (aktualizacja 19.10.2018 r.)

From: ‑‑
Sent: Tuesday, September 18, 2018 7:14 AM
Subject: Opinia obywatelska lpII

dzien dobry 

na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przekladam swoje spostrzezenia obywatelskie jako inspiracje do stosownego wykorzystania przed panstwo jako podmiotu publicznego w celu lepszej jakosci zycia w celu wprowadzenia jako 24 letnia Inicjatorka Społeczna 

 

otwarcie filii Urzędu Transportu Kolejowego w Częstochowie dla :

 1. m. Częstochowy
 2. powiatu Częstochowskiego
 3. powiatu Myszkowskiego
 4. powiatu Kłobuckiego
 5. powiatu Lublinieckiego
 6. powiatu Zawierciańskiego
 7. powiatu Tarnogórskiego
 8. powiatu Dąbrowy Górniczej
 9. powiatu Sosnowiec
 10. powiatu Będzin
 11. powiatu Jaworzno
 12. powiatu Włoszczowskiego
 13. powiatu Wieruszowskiego
 14. powiatu Radomszczańskiego
 15. powiatu Oleskiego
 16. powiatu Kluczborskiego
 17. powiatu Kępno
 18. powiatu Pajęczańskiego
 19. województwa Opolskiego
 20. województwa Łódzkiego
 21. województwa Świętokrzyskiego

w celu zminimalizowania kosztów przesyłek, dojazdów do urzędu czy kosztów inspektorów jako placówka zamiejscowa placówki terenowej lub placówka terenowa.

nie wyrazam zgody na publikacje danych i odpowiedz listem tradycyjnym. 

usunięcie danych osobowych w przypadku przekazania pisma do Archiwum Państwowego

‑‑

Odpowiedź

Warszawa, dnia 18 października 2018 r.

DOP-WSWI.050.4.2018.7.EP

 

 

 

 

 

Pani

‑‑

 

‑‑

‑‑

 

adres e-mail: ‑‑

Szanowna Pani,

 

w odpowiedzi na przesłaną do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (zwanego dalej „Prezesem UTK”) 18 września 2018 r. petycję w sprawie utworzenia filii Urzędu Transportu Kolejowego w Częstochowie, informuję, iż obecna struktura Oddziałów Terenowych stanowi właściwą podstawę oraz narzędzie do realizacji powierzonych Prezesowi UTK zadań w obszarze nadzoru nad podmiotami funkcjonującymi w ramach transportu kolejowego. Podział terytorium kraju pomiędzy siedem oddziałów pozwala na właściwą reakcję w przypadku pojawienia się jakichkolwiek sygnałów wskazujących na występowanie nieprawidłowości oraz wdrożenie właściwych działań o charakterze kontrolnym, których celem jest ustalenie stanu faktycznego, wskazanie występujących naruszeń oraz ich usunięcie i podjęcie działań profilaktycznych w innych obszarach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności.

Proponowany obszar filii w Częstochowie miałaby obejmować tereny, które znajdują się obecnie we właściwości oddziałów zlokalizowanych w: Katowicach, Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Dotychczasowy brak sygnałów związanych z uciążliwością lub problemami pracy Oddziałów, świadczy o tym, że obecna struktura Urzędu jest optymalna do realizacji przewidzianych ustawowo zadań, jak i kosztów związanych z ich wykonywaniem.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK obecnie nie widzi uzasadnionej potrzeby utworzenia filii w Częstochowie, jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Z poważaniem

 

KATARZYNA CZERNIAWSKA

DYREKTOR BIURA PREZESA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

do góry