Nawigacja

Petycje

Petycja z dnia 19 sierpnia 2017 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych wraz z adresem e-mailowym

From:  ✄--✄
Sent: Saturday, August 19, 2017 1:30 AM
Subject: petycja ws. poprawy środowiska naturalnego z infrastrukturą kolejową

 

-potwierdzenie odbioru-

✄--✄                                                                                                                               Wręczyca Wielka, 19.08.2017 rok

✄--✄ 

✄--✄

✄--✄

 

 

Szanowni państwo

Polskie Linie Kolejowe

Urząd Transportu Kolejowego

 

INICJATYWA

 

     Jako 23 letnia działaczka społeczna oraz hobbistka prawa kieruję do państwa propozycję w formie petycji :

 1. demontaż starych torów kolejowych i nie eksploatacyjnych; 
 2. montaż zbiornika odpadów ludzkich w postaci odchodów w łazienkach w celu ochrony środowiska naturalnego przez zminimalizowanie oddawanie moczu i odchodów innych na tory; 
 3. budowa ekranów dźwiękoszczelnych lub barierek ochronnych w celu zmniejszenia możliwości potrącenia przez pociąg osoby i zwierzęta oraz samozapłon terenu przez iskrę pociągu; 
 4. demontaż starych i nieużywanych składów towarowych; 
 5. wprowadzenie możliwości doczepiania lokomotywy z tyłu składu pasażerskiego przy pociągach jednokierunkowych w celu zmniejszenia dodatkowych kosztów energii i linii okrężnej lokomotywy w celu doczepienia wagonu;
 6. ogrodzenie miejsc szczególnie niebezpiecznych na potrącenia w szczególności zakręty, brak dalekiej widoczności toru; 
 7. możliwość zainstalowania aplikacji dla maszynistów, która informowałaby o tym, że ktoś znajduje się na torach przez czujniki; 
 8. montaż kładek, mostów lub tuneli w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla zwierząt i osób; 
 9. założenie monitoringu na każdej stacji kolejowej;
 10. założenie monitoringu pod każdym mostem i wiaduktem kolejowym;
 11. założenie monitoringu co 500 metrów na linii kolejowej w szczególności miejsc niebezpiecznych;
 12. montaż klimatyzacji w pociągach
 13. montaż dozowników automatycznych płynu, spirytusu dezynfekcyjnego jednak ekologicznego dla środowiska, papieru oraz wody ciepłej w celu zachowania higieny podróżnego przez demontaż dozowników ręcznych 
 14. montaż dozowników odświeżaczy powietrza nie szkodliwych dla ozonu
 15. montaż filtrów powietrza w przestrzeni pasażerskiej oraz nawiewu (klimatyzacji ogrzewczo-chłodniczej) wraz z wentylacją dachową lub pod skosem; 
 16. montaż filtrów wilgoci w przestrzeni pasażerskiej;
 17. coraz większy demontaż pociągów wysokopodłogowych dla osób niepełnosprawnych i starszych podróżujących koleją
 18. malowanie pociągów w barwy województwa

Jednak pozostawiam decyzję szanownym organom co do rozpoznania petycji, lecz uważam że inicjatywa jest w pełni uzasadniona. 

Nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych wraz z adresem e-mailowym

Nie wyrażam zgody na odpowiedź listowną w związku z niemożnością odbioru listem tradycyjnym oraz na na załącznik DOC i innego rodzaju poza załącznikiem PDF o sposobie załatwienia petycji drogą elektroniczną w związku z niemożnością odczytania.

Proszę o archiwizację dokumentu w postaci przenośnika elektrycznego w celu oszczędności papieru, ochrony środowiska naturalnego oraz wykorzystanie podmiotowo-przedmiotowe na rzecz innych władz samorządowych (kadencji). 

Proszę o potwierdzenie odbioru. 

 

 

Z poważaniem, 

✄--✄

✄--✄

✄--✄

Hobbistka i inicjatorka prawa oraz społeczna

do góry