Nawigacja

Formularz kontaktowy

Klauzule informacyjne dla osób składających skargę

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych - pasażer

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”, „UTK”). Możesz się
z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: utk@utk.gov.pl
 • telefonicznie: 22 749 14 00
 • za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”
 • przez e-mail: iod@utk.gov.pl
 • telefonicznie: 22 749 14 00
 • za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Zbierane dane

Osoby fizyczne/Pełnomocnicy stron/Osoby reprezentujące strony:

 • Imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe
 • Inne dane, które zawarte są w zgłoszeniu

Cele przetwarzania

 • Rozpatrzenie Twojego zgłoszenia

Podstawy prawne przetwarzania

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"
 • W zależności od rodzaju postępowania – właściwe przepisy krajowe i/lub europejskie.

Okres przechowywania danych

 • Materiał zgromadzony w toku postępowania jest materiałem archiwalnym i będzie przechowywany wieczyście w archiwum państwowym

Odbiorcy danych

 • Upoważnieni pracownicy UTK

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1, 2 i 3 powyżej) 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe Organy Nadzoru wskazane są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr )

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Tobie.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku.  

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane poza EOG.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/rodo 

 

do góry