Nawigacja

Kierownictwo

Małgorzata Kalata

Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego

Małgorzata Kalata – absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie o kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzanie finansami. W roku 2000 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w  Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W roku 2004 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa. W roku 2007 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

W latach 1987 – 2002 pracowała w KZA Zielonka Sygnalizacja Teletechnika Automatyka S.A. m.in. na stanowisku zastępcy głównego księgowego. W roku 2003 podjęła zatrudnienie w Ministerstwie Infrastruktury w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego na stanowisku Kierownika Zespołu Finansowo-Księgowego. W wyniku zmiany ustawy o transporcie drogowym (2010 r.) stała się pracownikiem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie pracowała do 2013 roku.

We wrześniu 2013 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Transportu Kolejowego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego. Nadzorowała pracę Wydziału Finansów w tym w szczególności podejmowała decyzje dotyczące prawidłowego wydatkowania środków budżetowych, brała udział w opracowywaniu materiałów do projektu budżetu państwa oraz sprawozdań z wykonania budżetu państwa, analizowała i oceniała procesy finansowe zachodzące w Urzędzie. W lutym 2016 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego.

4 września 2017 roku została powołana przez Prezesa UTK na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry