Nawigacja

Kierownictwo

Radosław Pacewicz

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Radosław Pacewicz –  absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na kierunku transport i spedycja ukończonych w  Szkole Głównej Handlowej oraz programu ARGO organizowanego przez Krajową Szkolę Administracji Publicznej i IESE Business School. Od początku  kariery zawodowej związany z regulacją rynków. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie odpowiadał za analizę kosztów operatorów sieci ruchomych w zakresie obowiązku regulacyjnego, przygotowanie oraz wdrożenie modelu LRIC bottom-up.

W 2011 r. przeszedł do Urzędu Transportu Kolejowego na stanowisko Radcy Prezesa. Rok później objął stanowisko Dyrektora Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego. Odpowiadał za realizację zadań w zakresie prowadzenia postępowań regulacyjnych, postępowań w sprawie niedyskryminacji w dostępie do infrastruktury, zatwierdzania stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie, zawieszenie i zmianę licencji przewoźnika kolejowego. Koordynował współpracę UTK w ramach grupy zrzeszającej niezależnych regulatorów rynku kolejowego (IRG-Rail), a w marcu 2016 r. został przewodniczącym tej organizacji i pełnił tę funkcję do zakończenia polskiego przewodnictwa.

W maju 2013 r. obejmując funkcję Zastępującego Dyrektora Generalnego stał się odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Urzędu, szczególnie nadzór nad realizacją budżetu. 30 października 2015 r. Szef Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel przeniosła Radosława Pacewicza na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego.

4 września 2017 r. na wniosek Prezesa UTK został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jest żonaty, ma dwie córki: Patrycję i Polę. Jego pasją jest jazda na motocyklu i dalekie podróże - nie tylko na jednośladzie.

 

 

do góry