Nawigacja

2015

Sprostowanie informacji na temat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Transportu Kolejowego

W nawiązaniu do informacji pojawiających się w mediach dotyczących zakresu działalności  Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego informuje, że sprawami osób niepełnosprawnych w transporcie kolejowym zajmują się pracownicy UTK w ramach swoich obowiązków służbowych. Natomiast Rzecznik Osób Niepełnosprawnych został powołany w Urzędzie Transportu Kolejowego i podejmuje działania na rzecz pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Urzędzie.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w obsłudze osób w transporcie kolejowym można zgłaszać na adres mailowy: pasazer@utk.gov.pl lub telefonicznie: 801 044 080 i 22 460 40 80.

do góry