Nawigacja

2014

Sprostowanie dotyczące materiału filmowego na temat ochrony praw pasażerów oraz powołania Rzecznika Praw Pasażerów w telewizji Superstacja (18 grudnia 2014 r.)

W odniesieniu do materiału filmowego na temat ochrony Praw Pasażerów oraz powołania Rzecznika Praw Pasażerów, wyemitowanego 18 grudnia 2014 r. w telewizji Superstacja, Urząd Transportu Kolejowego informuje, że w informacji udzielonej reporterowi znalazło się wyjaśnienie:  „w pierwszej kolejności reklamacje dotyczące niewłaściwego wykonania umowy przewozu oraz jakości usług powinny być kierowane do przewoźnika, z którego usług korzystał podróżny. Jeżeli przewoźnik nie uznał danej reklamacji wówczas istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”. Nie jest więc prawdą, że pasażerowie kolei nie otrzymują odpowiedniej ochrony przysługujących im praw.

Również nieprawdziwa była zawarta w tym samym programie informacja o Rzeczniku Praw Pasażerów. Aktualnie finalizowane są prace w zakresie powołania Rzecznika Praw Pasażera. Urząd Transportu Kolejowego bierze aktywny udział w tym procesie (powołanie Rzecznika od lipca 2015 r.)  Trwają prace nad stworzeniem założeń ustawy, które następnie zostaną przekazane do Rządowego Centrum Legislacji (RCLu) celem napisania ustawy i skierowania jej na ścieżkę legislacyjną, która implementowałaby do prawa krajowego założenia Dyrektywy dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Między innymi w zakresie funkcjonowania transportu kolejowego przewiduje się wprowadzenie instytucji Rzecznika Praw Pasażerów. Urzędem prowadzącym powołanie Rzecznika Praw Pasażerów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

do góry