Nawigacja

2014

Sprostowanie dotyczące artykułu „Leo Express jednak w Polsce. Od piątku połączenie Kraków – Praga”, opublikowanego na portalu www.rynek-kolejowy.pl (5 listopada 2014 r.)

W nawiązaniu do treści artykułu „Leo Express jednak w Polsce. Od piątku połączenie Kraków – Praga”, zamieszczonego na portalu „Rynek Kolejowy” w dniu 5 listopada 2014 r., Urząd Transportu Kolejowego informuje, że nieprzyznanie przez Prezesa UTK otwartego dostępu Dolnośląskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. (DLA) spowodowane było wycofaniem wniosków przez tego przewoźnika na końcowym etapie postępowań administracyjnych. W tej sytuacji, zgodnie z art. 105  kpa, Prezes UTK umorzył postępowania.

Ponadto wnioski o przyznanie otwartego dostępu złożone przez DLA dotyczyły początkowo tras Warszawa – Kraków, Warszawa – Gliwice przez Katowice, Warszawa – Poznań i Warszawa – Szczecin. Następnie spółka DLA wycofała wszystkie wnioski i złożyła jeden nowy, wyłącznie na trasę Warszawa – Poznań – Szczecin. Należy podkreślić, że żaden z wniosków złożonych przez tego przewoźnika o przyznanie przez Prezesa UTK otwartego dostępu nie dotyczył trasy czy odcinka Kraków – Katowice – Gliwice – granica Republiki Czeskiej, o którym mowa w artykule.

do góry