Nawigacja

2014

Sprostowanie dotyczące artykułu „Trzecie urodziny portalu NaKolei!”, opublikowanego na portalu www.nakolei.pl (7 października 2014 r.)

W nawiązaniu do treści podanych w artykule „trzecie urodziny portalu NaKolei!” Urząd Transportu Kolejowego informuje, że Pan prof. Mirosław Chaberek nie jest członkiem Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. A Pan Wiesław Jarosiewicz nie jest Prezesem UTK, funkcję tę pełnił w latach 2006-2010. 

do góry