Nawigacja

Biura i Departamenty

Biuro Teleinformatyki

Dyrektor:  Piotr Combik

Zastępca Dyrektora: Adam Łagoda

 

1. Biuro Teleinformatyki zapewnia obsługę Kierownictwa, komórek organizacyjnych i pracowników w kwestiach informatycznych i telekomunikacyjnych.

2. Zadania Biura Teleinformatyki obejmują w szczególności:

1) utrzymywanie systemów informatycznych Urzędu oraz zapewnienie pracownikom Urzędu wsparcia informatycznego i technicznego w codziennej pracy;

2) nadzór i utrzymanie infrastruktury sieciowej Urzędu oraz planowanie jej rozwoju i modernizacji;

3) prowadzenie prac planistycznych i badawczo-rozwojowych dotyczących systemów informatycznych Urzędu;

4) koordynowanie opracowywania koncepcji systemów informatycznych Urzędu oraz ich budowy i wdrażania;

5) planowanie i realizacja zakupów IT;

6) zarządzanie portfelem projektów informatycznych Urzędu;

7) prowadzenie i nadzór nad macierzami odpowiedzialności w projektach informatycznych prowadzonych przez Urząd;

8) zarządzanie zasobami informacyjnymi Urzędu, zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa oraz innymi zasadami ustanowionymi przez Kierownictwo Urzędu;

9) kontrolę wykorzystania środków informatycznych w komórkach organizacyjnych, w tym monitorowanie pracy serwerów;

10) koordynację prac informatycznych prowadzonych przez komórki organizacyjne;

11) zapewnienie obsługi informatycznej komórek organizacyjnych;

12) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z rządowych strategii w obszarze cyberbezpieczeństwa;

13) realizację zdań określonych w przepisach o dostępności cyfrowej;

14) zarządzanie systemem łączności w Urzędzie;

15) nadzór i koordynację funkcjonowania EZD w zakresie merytorycznym, w tym dokumentowania zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej.

 

do góry