Nawigacja

Świadectwa Bezpieczeństwa

Świadectwo bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych wydawanym podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa dla dróg kolejowych:

 • kolei wąskotorowych
 • których linie kolejowe są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolei i są:
  • przeznaczone do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych
  • wpisane do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów,
 • eksploatowanych w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych
  i okolicznościowych,
 • stanowiących infrastrukturę prywatną
 • posiadających status bocznicy kolejowej

Do posiadania świadectwa bezpieczeństwa zobowiązane są następujące podmioty:

- zarządca infrastruktury, który eksploatuje zarządzaną przez siebie infrastrukturę, obejmującą powyższe drogi kolejowe,

- przewoźnik kolejowy, jako przedsiębiorca, który wykonuje przewozy kolejowe po wyżej wymienionych drogach kolejowych,  

- użytkownik bocznicy kolejowej, jako podmiot zarządzający infrastrukturą, która ma status bocznicy kolejowej,

- użytkownik metra, jako przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze.

Wykaz wydanych świadectw bezpieczeństwa znajduje się tutaj.

do góry