Nawigacja

Serwisy internetowe Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego Strona dla uczestników zajęć w ABK
Europejski Rok Kolei Strona poświęcona obchodom Europejskiego Roku Kolei
Dane kolejowe Portal statystyczny UTK

Tworzenie statutów sieci

Aplikacja wspomagająca utworzenie statutu sieci

maszynista.gov.pl Krajowy Rejestr Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe

Rejestr Obiektów Infrastruktury Usługowej

Aplikacja do przekazywania danych do Rejestru Obiektów Infrastruktury Usługowej

Rejestr Infrastruktury Kolejowej

Aplikacja do zbierania danych dla europejskiego rejestru infrastruktury

System Obsługi Licencji Maszynisty

Aplikacja pozwalająca na przygotowanie wniosku o licencję maszynisty i wysłanie go przez internet

Dziennik Urzędowy Prezesa UTK

Publikacje decyzji i innych aktów prawnych zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

Strona dla pasażerów chcących polubownie rozwiązać spór z przedsiębiorstwem kolejowym

Serwis pasażerski

Informacje ważne dla pasażerów kolei

Kampania Kolejowe ABC

Strona Kampanii Kolejowe ABC

 

do góry