Nawigacja

Podstawy prawne

Podstawę prawną działalności Rzecznika Praw Pasażera Kolei stanowi:

  • ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tzw. ustawa o ADR – z ang. Alternative Dispute Resolution);
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich.

Podstawą rozstrzygnięcia sporu mogą być postanowienia umowne oraz akty prawne, w tym w szczególności:

do góry