Nawigacja

Kontakt z rzecznikiem

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem korzystaj dowolnie z dostępnych form kontaktu:

  • prześlij wniosek (wzór wniosku znajduje się tutaj) na adres elektroniczny: rzecznik@pasazer.gov.pl  bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

  • złóż wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

Pamiętaj, że jeżeli nie domagasz się rozstrzygnięcia Twojego sporu z przedsiębiorcą, ale zauważyłeś jakąś nieprawidłowość, na przykład zły stan techniczny taboru lub infrastruktury kolejowej (torowiska, przejazdu kolejowego itd.), przekazywanie błędnych informacji o odjazdach/przyjazdach pociągów czy też inną niepokojącą sytuację albo uważasz, że zostały naruszone inne prawa pasażerów, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się, napisz do Prezesa UTK. Taką skargę możesz złożyć zawsze, gdy jesteś niezadowolony z usługi świadczonej na Twoją rzecz przez przedsiębiorcę i chcesz zwrócić uwagę na potrzebę weryfikacji prawidłowości postępowania przedsiębiorcy.

Prezes UTK zajmuje się również udzielaniem informacji na temat praw pasażerów, w tym za pośrednictwem infolinii pasażerskiej.

Więcej informacji oraz dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej UTK w zakładce Pasażerowie.

do góry