Nawigacja

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

To postępowania, które toczą się są bez udziału sądu powszechnego. Są prowadzone przez niezależną osobę: arbitra bądź mediatora. Są tanie i szybkie. Mogą polegać na mediacji, w której konsument i przedsiębiorca rozwiązują konfliktową sytuację przy udziale mediatora. Mediator pomaga im znaleźć wspólne, satysfakcjonujące obie strony i słuszne rozwiązanie. Mogą również polegać na koncyliacji. W takim przypadku z problemem zapoznaje się niezależna od stron osoba trzecia i następnie przedstawia propozycję jego rozwiązania. Strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej. Takie postępowania mogą toczyć się również przed sądem polubownym, w którym spory rozstrzyga bezstronny arbiter. Wyrok w takiej sytuacji ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. Strony mają obowiązek poddania się temu rozstrzygnięciu.

Więcej o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (na stronie UOKIK-u)

do góry