Nawigacja

Rekrutacja

Informacja dla kandydatów na stanowiska poza służbą cywilną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd Transportu Kolejowego informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Transportu Kolejowego jest Pan Paweł Rafalski e-mail: iod@utk.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Transportu Kolejowego.
  4. Podanie danych wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności art. 221 Kodeksu pracy.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego oraz osoby zaangażowane w proces rekrutacji na dane stanowisko. 
  6. Aplikacje kandydatów nierozpatrzone pozytywnie w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
  7. Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
  8. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

……………………………………………

imię i nazwisko

 

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134 (02-305), moich danych osobowych zawartych w CV oraz w pozostałych dokumentach aplikacyjnych  w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………...…

(nazwa stanowiska oraz nazwa biura/departamentu/oddziału terenowego)

 

 

                                                                                                                 ………………………………………………

                                                                                                                                     (data i podpis)

do góry