Nawigacja

Rekrutacja

Informacja dla kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Urząd Transportu Kolejowego informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Transportu Kolejowego jest Pan Paweł Rafalski, tel.: 22 749 15 44, e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Urzędzie Transportu Kolejowego.
4) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 4, art. 26 i nast. ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania wymaganych danych osobowych kandydata udział w naborze nie będzie możliwy.

 

 

do góry