Nawigacja

Co mi daje ta regulacja?

Dzięki RODO możesz wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy. Możesz poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy lub zażądać ich usunięcia - zostać zapomnianym. Przetwarzamy Twoje dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania twoich danych. Przetwarzamy tylko te dane, które są koniecznie potrzebne. Dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne oraz prawdziwe. Chronimy Twoje dane i zapewniamy ich poufność.

Jako podmiot realizujący zadania publiczne możemy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych ograniczyć niektóre Twoje uprawnienia. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do realizacji celu publicznego lub podanie tych informacji znacząco utrudniłoby wykonanie zadania publicznego lub naruszyłoby ochronę informacji niejawnych, nie poinformujemy Cię o zmianie celu ich przetwarzania oraz o pozyskaniu danych. Nie odpowiemy również na zapytanie, czy i jakie dane przetwarzamy.

do góry