Nawigacja

Zarządzanie danymi użytkowników

Jakie typy użytkowników występują w RINF?

W RINF-PL zdefiniowano trzy ogólnodostępne typy użytkowników:

  • Administratora podmiotu
  • Użytkownika podmiotu
  • Obserwatora

Administrator podmiotu ma najszersze uprawnienia, które pozwalają dodawać, edytować i usuwać dane o infrastrukturze kolejowej a także zarządzać danymi podmiotu i pozostałych użytkowników.

Użytkownik podmiotu także może dodawać, edytować i usuwać dane o infrastrukturze kolejowej, ale nie ma możliwości edycji danych o podmiotach i użytkownikach. Ma prawo jedynie przeglądać te informacje.

Obserwator ma możliwość jedynie przeglądania zgromadzonych danych o infrastrukturze kolejowej.

W jaki sposób mogę nadać uprawnienia innym użytkownikom w ramach tego samego podmiotu?

Instrukcję nadawania tych uprawnień przedstawiliśmy na filmie:

 

 

Stworzyłem dodatkowych Użytkowników podmiotu, ale nie mają możliwości wprowadzania danych. Co powinienem zrobić?

Musisz jeszcze dodać powiązanie roli z użytkownikiem. W większości przypadków wystarczy, że dodasz użytkownikowi rolę Użytkownik PO – tory boczne. Pozwoli mu to dodawać i edytować dane.

Instrukcja dodawania powiązań przedstawiliśmy na filmie Zarządzanie użytkownikami dostępnym powyżej.

Ilu użytkowników mogę mieć w jednym podmiocie?

Każdy podmiot, który złożył wniosek o dostęp do aplikacji RINF-PL  musi mieć jednego (a może mieć więcej) Administratora podmiotu oraz dowolną liczbę Użytkowników podmiotu i Obserwatorów. W przypadku, gdy reprezentujesz dużą spółkę i domyślnie ustawiony limit użytkowników okaże się niewystarczający skontaktuj się z Administratorem RINF wysyłając e-mail z opisem problemu na rinf@utk.gov.pl.

Firma, którą reprezentuje ma kilka bocznic. Czy mogę stworzyć więcej niż jednego administratora podmiotu?

Tak, w ramach jednego podmiotu może funkcjonować więcej niż jeden administrator. Wszyscy administratorzy mają jednakowe uprawnienia.

Czy można zmienić administratora podmiotu?

Tak. W przypadku gdy w Twojej firmie zaistnieje konieczność zmiany administratora podmiotu (np. w wyniku długotrwałej nieobecności lub zmian kadrowych) należy wykonać jedną z dwóch czynności:

  • gdy masz możliwość zalogowania się na login i hasło obecnego administratora należy po zalogowaniu zmienić nazwę użytkownika i hasło dostęp, a następnie posługiwać się istniejącym kontem
  • gdy nie masz dostępu do konta administratora należy wysłać zgłoszenie z opisem problemu na adres e-mail rinf@utk.gov.pl . Administrator RINF, po odpowiedniej weryfikacji, stworzy nowe konto administratora podmiotu.

Jak zmienić nazwę użytkownika?

Administrator podmiotu może zmienić nazwę użytkownika podając nowe imię i nazwisko lub edytując samą nazwę.

Moje konto zostało zablokowane. Co powinienem zrobić, żeby odblokować dostęp do konta?

W przypadku gdy kilkukrotna próba odzyskania hasła zakończyła się niepowodzeniem i konto zostało zablokowane należy wysłać zgłoszenie z opisem problemu na adres e-mail rinf@utk.gov.pl.

do góry