Nawigacja

Jak stworzyć nowy punkt operacyjny

Punkty operacyjne w RINF-PL są tworzone przez administratorów aplikacji. Jedyne co musisz zrobić to złożyć wniosek o stworzenie punktu operacyjnego.

Scentralizowane tworzenie punktów operacyjnych daje możliwość dodatkowej weryfikacji wprowadzonych danych oraz jest niezbędne z uwagi na konieczność nadawania unikalnego kodu każdemu punktowi.

Instrukcję tworzenia punktu operacyjnego przedstawiliśmy na filmie:

 

 

Jak stworzyć nowy punkt operacyjny?

W zakładce Bocznice → Rejestr bocznic do RINF – PL należy kliknąć w ikonę nowy punkt operacyjny. Następnie należy wypełnić dane o bocznicy i klikając w przycisk dalej przejść do kolejnej zakładki. W tej zakładce należy uzupełnić szczegółowe dane odnośnie charakterystyki, punktów odgałęzienia i świadectw bezpieczeństwa. W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku o nowy punkt operacyjny dostaną Państwo potwierdzenie na e- mail.

 • Na obrazku widać nieuzupełnione informacje odnoszące się do punktu operacyjnego.
  Informacje dotyczące punktu operacyjnego
 • Uzupełnione informacje dotyczące punktu operacyjnego
  Informacje dotyczące punktu operacyjnego
 • Po uzupełnieniu podstawowych danych należy uzupełnić charakterystykę punktu operacyjnego.
  Charakterystyka punktu operacyjnego
 • Na obrazku widać przykładową charakterystykę punktu operacyjnego.
  Charakterystyka punktu operacyjnego
 • Kolejnym etapem jest uzupełnienie informacji o punktach odgałęzienia.
  Punkty odgałęzienia
 • Przykład uzupełnionych informacji dotyczących punktu odgałęzienia
  Punkty odgałęzienia
 • Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych dotyczących świadectw bezpieczeństwa wydanych dla bocznicy kolejowej.
  Świadectwa bezpieczeństwa
 • Przykładowo uzupełnione informacje o wydanym świadectwie bezpieczeństwa
  Świadectwa bezpieczeństwa
 • Na przedstawionym obrazku widać dodany punkt operacyjny
  Dodany punkt operacyjny

Kto nadaje kod punktu operacyjnego?

Po złożeniu wniosku o stworzenie nowego punktu operacyjnego kod jest nadawany przez administrator RINF w porozumieniu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kod będzie wykorzystywany także w systemach informatycznych PKP PLK S.A.

Jak nadać nazwę punktu operacyjnego?

Nazwa punktu operacyjnego powinna wynikać ze stosowanej specyficznej nazwy bocznicy kolejowej i powinna być ustalana przy zachowaniu kilku prostych zasad:

 • nazwa punktu operacyjnego powinna umożliwiać identyfikację zarządcy bocznicy,
 • nazwa punktu operacyjnego powinna być związana z lokalizacją bocznicy, np. miejscowością lub stacją odgałęzienia,
 • nazwa punktu operacyjnego powinna być krótka,
 • zaleca się stosowanie skrótów nazw spółek, np.: „Sp. z o.o.” zamiast „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, „PUH” zamiast „Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe”,
 • zaleca się unikanie zbędnych określeń np. : „normalnotorowa”,
 • nie ma konieczności podawania pełnej nazwy przedsiębiorstwa zarządzającego bocznicą

Przykładowe nazwy bocznic:

 • Bocznica Elektrociepłowni  w Rzeszowie
 • Bocznica KolejBud Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Bocznica PUH Jan Kowalski – Warszawa Praga
 • Port Kołobrzeg
 • Terminal kontenerowy w Giżycku
 • Huta Tarnów S.A.
 • Zakład Naprawy Taboru w Poznaniu S.A.

Jaki typ punktu operacyjnego powinienem wybrać?

Co do zasady, bocznice kolejowe, którym zarządca nadał status infrastruktury prywatnej powinny zostać sklasyfikowane jako „bocznica prywatna”.

W przypadku gdy na Twojej bocznicy znajduje się infrastruktura udostępniana przewoźnikom, np., stacja paliw, tory ładunkowe, tory postojowe, urządzenia do technicznej obsługi pojazdów kolejowych możesz określić inny typ punktu operacyjnego, który będzie bardziej zbliżony do podstawowej funkcji bocznicy.

Należy pamiętać, że typ punktu operacyjnego powinien określać dominującą funkcję  Twojej bocznicy kolejowej. Na przykład bocznica dużego zakładu przemysłowego, który umożliwia innym podmiotom dokonywanie prac ładunkowych na jednym torze powinna być określona jako bocznica prywatna.

Szczegółowy opis wszystkich dostępnych typów punktów operacyjnych możesz przeczytać w RINF Application Guide dostępnym na stronie http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/RINF.aspx

Jak zaklasyfikować bocznicę na której ustanowiono obiekt infrastruktury usługowej?

Jeżeli bocznica stanowi w całości lub przeważającej części obiekt infrastruktury usługowej powinieneś wybrać typ punktu operacyjnego, który najbardziej odpowiada usługom świadczonym w obiekcie. Na przykład obiekt infrastruktury usługowej oferujący możliwość prowadzenia prac ładunkowych powinien zostać zaklasyfikowany jako terminal towarowy.

Jak określić współrzędne geograficzne bocznicy?

Klikając w formularzu na ikonę globusa pojawi się interaktywna mapka, na której można zaznaczyć położenie bocznicy. Po kliknięciu w wybrany punkt współrzędne uzupełnią się automatycznie.  Powinieneś wybrać punkt w centralnej części terenu bocznicy, ale nie ma znaczenia  jego bardzo dokładne położenie.

W tabeli punkty operacyjne nie ma mojej bocznicy. Co powinienem zrobić żeby ją dodać?

Powinieneś złożyć wniosek o punkt operacyjny. Instrukcję jak to zrobić przedstawiliśmy na filmie instruktażowym Tworzenie nowego punktu operacyjnego dostępnym powyżej.

do góry