Nawigacja

RINF

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do prowadzenia krajowych rejestrów infrastruktury kolejowej. Dane zgromadzone w rejestrach krajowych są następnie przekazywane do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, która prowadzi europejski rejestr infrastruktury kolejowej RINF.

W Polsce zarządcy infrastruktury kolejowej są objęci obowiązkiem przekazywania danych do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej za pośrednictwem aplikacji RINF-PL, dostępnej pod adresem https://rinf.utk.gov.pl.

Żeby zrealizować obowiązek przekazania danych do rejestru RINF musisz wykonać  3 kroki:

Krok 1 Uzyskaj dostęp do aplikacji RINF-PL za pomocą której przekazywane są dane rejestrowe

Krok 2 Złóż wniosek o stworzenie nowego punktu operacyjnego

Krok 3 Wprowadź dane o infrastrukturze kolejowej do aplikacji RINF-PL

W zakładkach z lewej strony znajdziesz szczegółowe informacje o tym jak korzystać z aplikacji RINF-PL aby szybko i sprawnie zrealizować obowiązek przekazywania danych do rejestru. Zachęcamy, aby przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z wszystkimi zakładkami. Dzięki temu dowiesz się:

  1. Kto ma obowiązek przekazywania danych do rejestru RINF?
  2. Jak uzyskać dostęp do aplikacji RINF-PL?
  3. Jak logować się aplikacji RINF-PL i odzyskiwać hasło?
  4. Jak korzystać z podstawowych funkcji aplikacji?
  5. Jak administrować użytkownikami i podmiotami?
  6. Jak złożyć wniosek o stworzenie nowego punktu operacyjnego dla Twojej bocznicy?
  7. Jak wprowadzać dane o torach kolejowych?

Zachęcamy także do zapoznania się z zakładką RINF- Zanim zaczniesz, dzięki której zrozumiesz cel funkcjonowania rejestru RINF i zobaczysz jak wygląda europejski model sieci kolejowej. Dostępna jest też zakładka Często zadawane pytania, w której zawarliśmy odpowiedzi na pytania mogące budzić wątpliwości użytkowników RINF-PL.

Jeżeli w zakładkach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie opisz swój problem i wyślij pytanie na adres rinf@utk.gov.pl.

do góry