Nawigacja

Rejestr zezwoleń dla pojazdów kolejowych

Rejestr powstał z myślą o wszystkich podmiotach eksploatujących pojazdy kolejowe posiadające zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. Rejestr zawiera wykaz zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji wydanych do 31 października 2020 r. Rejestr nie zawiera zezwoleń wydanych po wejściu w życie IV pakietu kolejowego.

Rejestr został podzielony na arkusze pod względem typu pojazdu.

Wyszukiwanie według kryteriów, należy podać np. jeden dokładny parametr z:

  • Nr zezwolenia:  PL __ ____ ____
  • Data wydania:   DD/MM/RR (np. 31/12/1999)
  • Przedmiot zezwolenia:  %słowo_kluczowe% (np. %lokomotywa%)
  • Wnioskodawca:  Pełna nazwa  (np. XXX SP. Z O.O)

do góry