Nawigacja

Aktualności - Rejestr maszynistów

Aktualności - Rejestr maszynistów

1. Dostępne są uaktualnione wzory oświadczeń oraz upoważnienia:  Aktualne wzory wymaganych dokumentów.

2. Przypominamy o obowiązku przekazywania do Urzędu Transportu Kolejowego informacji dotyczących osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym. Dane te są zbierane za pośrednictwem Rejestru Maszynistów, w cyklach kwartalnych, w terminach do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym. Dane za I kwartał 2017 r. należało przekazać do 30 kwietnia 2017 r.

do góry