Nawigacja

Ośrodki szkolenia

Rejestr ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów

Ośrodki szkolenia są profesjonalnymi podmiotami uprawnionymi do:

  • szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej oraz świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących infrastruktury kolejowej lub pojazdu kolejowego,
  • przeprowadzania szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów,
  • szkolenia i egzaminowania maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • delegowania egzaminatorów do udziału w części praktycznej egzaminu na świadectwo maszynisty polegającej na prowadzeniu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej.
do góry