Nawigacja

Jednolite certyfikaty bezpieczeństwa (SSC)

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Aktualizacja 13 października 2021 r.

Rejestr zawiera jednolite certyfikaty bezpieczeństwa (SSC, ang. Single Safety Certificate) - skan dokumentu dostępny po kliknięciu w jego numer.
W związku z wejściem w życie 31 października 2020 r. tzw. IV pakietu kolejowego, w miejsce certyfikatów bezpieczeństwa część A i część B przewoźnikowi kolejowemu jest wydawany jednolity certyfikat bezpieczeństwa.

Uwaga: Wydane do 30 października 2020 r. certyfikaty bezpieczeństwa część A i część B zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały wydane. Rejestr certyfikatów bezpieczeństwa część A i część B znajduje się tutaj.

Zestawienie aktualnych SSC wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami dostępne jest w pliku Excel: 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Numer SSC

Rodzaj dokumentu

(nowy/przedłużenie/zmiana/aktualizacja)

Ważny od Ważny do
1. ALUSTA S.A. PL1020210069 nowy 24.06.2021 24.06.2026
2. "BARTEX" sp. z o.o. PL1020210064 nowy 23.06.2021 23.06.2026
3. CD Cargo Poland sp. z o.o. PL1020210042 nowy 04.05.2021 04.05.2026
4. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o. o. PL1020210036 nowy 16.04.2021 16.04.2026
5. ENEA BIOENERGIA sp. z o.o. PL1020210097 nowy 27.08.2021 27.08.2026
6. G&G Train Polska sp. z o.o. sp. k. PL1020210065 nowy 23.06.2021 23.06.2026
7. GB Rail sp. z o.o. PL1020210113 nowy 17.09.2021 17.09.2026
8. Koleje Śląskie sp. z o.o. PL1020210029 nowy 01.04.2021 01.04.2026
9. LokoTrain s.r.o. EU1020210147 nowy 13.10.2021 12.10.2022
10. LTG Cargo Polska sp. z o.o. PL1020210088 nowy 27.07.2021 27.07.2026
11. Przedsiębiorstwo Robót Torowych "TORREMS" sp. z o.o. PL1020210098 nowy 17.09.2021 17.09.2026

 

do góry