Nawigacja

Dane archiwalne

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Logo Przyjazny Regulator Rynku

Przewozy towarowe ogółem.

styczeń-grudzień   2014 2013 zmiana % 2014/2013
masa [tysięcy ton]  228 856,89 233 215,10 -1,87%
praca przewozowa [mln. tono-km] 50 096,76 50 870,50  -1,52%


Przewieziona masa towarów [tysięcy ton].

  2014 2013 2012 zmiana %  2014/2013 zmiana % 2013/2012
styczeń 17 752,81 17 144,15 18 280,33 3,55% -6,22%
luty 16 800,02 16 512,31 16 735,76 1,74% -1,34%
marzec 19 032,53 18 913,62 19 927,73 0,63% -5,09%
kwiecień 18 514,25 18 575,65 18 563,04 -0,33% 0,07%
maj 18 752,44 19 057,64 19 635,20 -1,60% -2,94%
czerwiec 17 913,66 19 032,69 18 471,47 -5,88% 3,04%
lipiec 19 609,46 20 380,31 19 096,98 -3,78% 6,72%
sierpień 19 155,15 20 351,12 19 907,22 -5,88% 2,23%
wrzesień 20 966,97 20 503,46 20 252,37 2,26% 1,24%
październik 21 790,93 22 465,63 21 687,46 -3,00% 3,59%
listopad 20 046,45 20 671,29 20 864,49 -3,02% -0,93%
grudzień 18 522,20 19 607,23 17 877,34 -5,53% 9,68%
 

Wykres przewieziona masa towarów

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów (udział>0,5%).

  2014 rok 2013
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII  I-VIII  I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 48,20% 46,90% 46,68% 46,58% 46,60% 46,59% 47,01% 47,26% 47,57% 47,75% 47,92% 47,94% 48,63%
PKP LHS 4,41% 4,53% 4,79% 4,90% 4,95% 4,82% 4,68% 4,66% 4,65% 4,63% 4,64% 4,66% 4,32%
PKP Cargo Service 0,53% 0,50% 0,53% 0,51% 0,48% 0,50% 0,47% 0,47% 0,45% 0,44% 0,43% 0,43% 0,44%
CTL Logistics 2,84% 3,11% 3,11% 3,21% 3,22% 3,20% 3,14% 3,13% 3,09% 3,08% 3,09% 3,11% *Grupa CTL-6,77%
CTL Rail 0,98% 0,87% 0,92% 0,94% 0,95% 0,94% 0,91% 0,89% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% -
CTL Train 2,18% 2,17% 2,07% 1,99% 1,90% 1,81% 1,76% 1,69% 1,67% 1,69% 1,71% 1,73% -
DB Schenker Rail Polska 19,70% 20,22% 19,64% 19,13% 18,91% 18,82% 18,77% 18,61% 18,57% 18,54% 18,44% 18,55% *Grupa DB Schenker-19,24%
PUK Kolprem 2,82% 2,73% 2,59% 2,62% 2,60% 2,64% 2,63% 2,63% 2,58% 2,50% 2,45% 2,44% 2,30%
Pol-Miedź Trans 2,44% 2,61% 2,62% 2,51% 2,49% 2,49% 2,47% 2,43% 2,39% 2,36% 2,36% 2,34% 2,36%
Lotos Kolej 3,81% 3,99% 4,13% 4,31% 4,44% 4,60% 4,59% 4,62% 4,58% 4,65% 4,66% 4,65% 4,04%
Transoda 0,72% 0,70% 0,67% 0,66% 0,65% 0,64% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,64% 0,65% 0,57%
Rail Polska 1,45% 1,42% 1,41% 1,36% 1,31% 1,29% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,27% 1,28% 1,74%
Orlen Kol-Trans 1,30% 1,28% 1,28% 1,28% 1,23% 1,21% 1,23% 1,25% 1,25% 1,24% 1,23% 1,24% 1,15%
STK 0,56% 0,62% 0,73% 0,83% 0,93% 0,96% 0,98% 0,97% 0,96% 0,95% 0,95% 0,94% 1,31%
KP Kotlarnia 0,87% 0,94% 1,07% 1,17% 1,24% 1,29% 1,32% 1,32% 1,31% 1,29% 1,25% 1,21% 1,32%
Freightliner PL 3,15% 3,24% 3,38% 3,42% 3,40% 3,41% 3,27% 3,19% 3,11% 3,03% 3,00% 2,92% 2,10%
Pozostali 4,07% 4,16% 4,38% 4,59% 4,70% 4,79% 4,88% 5,00% 5,07% 5,08% 5,08% 5,04% 3,72%

       * udziały w latach ubiegłych dla całej Grupy CTL jak i DB Schenker

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów styczeń-grudzień 2014 roku (udział>0,5%).

Wykres udziały przewoźników wg przewiezionej masy

 

Wykonana praca przewozowa [mln tonokilometrów].

  2014 2013 2012 zmiana %  2014/2013 zmiana %  2013/2012
styczeń 3 700,97 3 348,96 3 675,06 10,51% -8,87%
luty 3 524,31 3 348,67 3 343,31 5,25% 0,16%
marzec 4 202,49 4 035,71 4 206,70 4,13% -4,06%
kwiecień 4 178,06 3 999,99 4 033,36 4,45% -0,83%
maj 4 281,71 4 265,83 4 272,32 0,37% -0,15%
czerwiec 4 002,40 4 370,86 4 061,26 -8,43% 7,62%
lipiec 4 370,68 4 620,07 4 023,67 -5,40% 14,82%
sierpień 4 324,36 4 579,14 4 290,39 -5,56% 6,73%
wrzesień 4 555,95 4 688,89 4 429,86 -2,84% 5,85%
październik 4 660,48 4 961,79 4 690,88 -6,07% 5,78%
listopad 4 387,28 4 512,00 4 342,60 -2,76% 3,90%
grudzień 3 908,06 4 138,60 3 694,19 -5,57% 12,03%

Wykres wykonana praca przewozowa w przewozie towarów

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%).

  2014 rok 2013
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 58,74% 57,56% 57,07% 56,59% 56,45% 56,21% 56,41% 56,35% 56,49% 56,61% 56,67% 56,69% 58,85%
PKP LHS 6,65% 6,82% 7,24% 7,36% 7,42% 7,17% 6,92% 6,92% 6,95% 6,96% 7,01% 7,06% 6,62%
PKP Cargo Service 0,51% 0,47% 0,49% 0,47% 0,44% 0,49% 0,42% 0,41% 0,40% 0,38% 0,36% 0,35% 0,38%
CTL Logistics 5,18% 5,31% 5,10% 5,05% 4,97% 4,96% 4,87% 4,85% 4,83% 4,81% 4,82% 4,90% *Grupa CTL-6,82%
CTL Rail 1,18% 1,25% 1,60% 1,71% 1,79% 1,84% 1,82% 1,80% 1,77% 1,80% 1,80% 1,81% -
DB Schenker Rail Polska 6,09% 6,35% 5,82% 5,57% 5,43% 5,37% 5,39% 5,35% 5,32% 5,22% 5,14% 5,10% *Grupa DB Schenker-5,59%
PUK Kolprem 1,14% 1,11% 1,04% 1,03% 1,01% 1,02% 1,02% 1,01% 0,99% 0,96% 0,94% 0,93% 0,88%
Pol-Miedź Trans 1,97% 2,22% 2,23% 2,18% 2,19% 2,20% 2,20% 2,19% 2,16% 2,13% 2,13% 2,09% 2,08%
Lotos Kolej 7,50% 7,96% 8,03% 8,36% 8,61% 8,94% 8,95% 8,95% 8,85% 8,90% 8,89% 8,87% 7,76%
Rail Polska 1,80% 1,56% 1,66% 1,71% 1,69% 1,68% 1,69% 1,71% 1,73% 1,74% 1,74% 1,74% 2,00%
Orlen Kol-Trans 2,55% 2,49% 2,47% 2,44% 2,31% 2,27% 2,29% 2,32% 2,33% 2,32% 2,31% 2,31% 2,08%
STK 0,68% 0,79% 0,94% 1,06% 1,17% 1,23% 1,28% 1,28% 1,27% 1,26% 1,26% 1,25% 1,83%
Freightliner PL 2,89% 2,86% 2,88% 2,93% 2,91% 2,88% 2,87% 2,89% 2,90% 2,89% 2,91% 2,87% 2,19%
Ecco Rail 0,37% 0,39% 0,47% 0,51% 0,50% 0,54% 0,57% 0,58% 0,57% 0,56% 0,55% 0,54% 0,22%
Pozostali 2,75% 2,87% 2,96% 3,05% 3,12% 3,21% 3,29% 3,37% 3,44% 3,45% 3,47% 3,48% 2,69%

   * udziały w latach ubiegłych dla całej Grupy CTL jak i DB Schenker

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej styczeń-grudzień 2014 roku (udział>0,5%).

Wykres udziały przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów].

  2014 2013 2012 zmiana %  2014/2013 zmiana %  2013/2012
styczeń 5 420 5 173 5 557 4,78% -6,92%
luty 5 422 5 018 5 269 8,06% -4,78%
marzec 6 390 5 859 6 466 9,07% -9,39%
kwiecień 6 295 5 864 6 307 7,34% -7,02%
maj 6 369 6 202 6 519 2,69% -4,86%
czerwiec 6 206 6 418 6 197 -3,29% 3,56%
lipiec 6 512 6 709 6 169 -2,93% 8,76%
sierpień 6 361 6 702 6 298 -5,09% 6,41%
wrzesień 6 639 6 605 6 613 0,52% -0,12%
październik 6 893 7 071 6 968 -2,52% 1,48%
listopad 6 508 6 585 6 498 -1,17% 1,35%
grudzień 5 822 6 037 5 538 -3,56% 9,01%

Wykres wykonana praca eksploatacyjna w przewozie towarów

Wykaz przewoźników realizujących w 2014 roku przewozy towarowe na podstawie licencji WPR wydanej przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego.

1
PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Express Sp. z o.o.
6 CTL Kargo Sp. z o.o.
7 CTL Kolzap Sp. z o.o.
8 CTL Logistics Sp. z o.o.
9 CTL Północ Sp. z o.o.
10 CTL Rail Sp. z o.o.
11 CTL Reggio Sp. z o.o.
12 CTL Train Sp. z o.o.
13 DB Schenker Rail Polska S.A.
14 DB Schenker Rail SPEDKOL  Sp. z o.o.
15 Barter S.A.
16 Bartex Sp. z o.o.
17 Cargo Master Sp. z o.o.
18 CEMET S.A.
19 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
20 DOLKOM Sp. z o.o.
21 Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
22 Ecco Rail Sp. z o.o.
23 EURONAFT Trzebinia Sp. z o.o.
24 F.H.U '' ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
25 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
26 Grupa Azoty ,,KOLTAR" Sp. z o.o.(PTK Koltar Tarnów Sp. z o.o.)
27 HSL Polska Sp. z o.o. (Extrail Sp. z o.o.)
28 Inter Cargo Sp. z o.o.
29 ITL Polska Sp. z o.o.
30 JD Trade Sp. z o.o.
31 Karpiel Sp. z o.o.
32 KOLEJ BAŁTYCKA S.A.
33 Koleje Czeskie Sp. z o.o.
34 KP KOTLARNIA S.A.
35 Landkol Sp. z o.o.
36 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
37 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
38 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
39 Moris Sp. z o.o.
40 Rail Time Polska Sp. z o.o. (NBE Rail Polska Sp. z o.o.)
41 NKN Usługi Kolejowe-Projektowanie, Budow., Tran. Sp. z o.o.
42 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
43 PCC Intermodal S.A.
44 PHU Lokomotiv Bronisław Plata
45 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
46 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
47 POLZUG Intermodal Polska Sp. z o.o.
48 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
49 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
50 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
51 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
52 PUK KOLPREM Sp. z o.o.
53 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
54 S&K TRAIN TRANSPORT Sp. z o.o.
55 STK S.A.
56 TORPOL Sp. z o.o.
57 Trakcja PRKiI S.A. (PRKiI Wrocław S.A.)
58 Transchem Sp. z o.o.
59 Transkol Sp. z o.o.
60 TRANSODA Sp. z  o.o.
61 WAM Sp. z o.o.
62 Wiskol Sołtys Waldemar, Sołtys Jarosław Sp.J.
63 Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
64 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
65 Zakłady Prod-Nap. Taboru Maszyn i Urządzeń M.Dybowski S.J.
66 ZIK Sandomierz Spółka Jawna
67 ZUE S.A.


Uwaga: dane 2010-2012 nie obejmują przewozów manewrowych. Dane za rok 2014 nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych. Dane za rok 2013 i 2014 mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

 

W celu otrzymania edytowalnej wersji danych statystycznych (MS Word, MS Excel) prosimy o kontakt na adres: sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

Najnowsze statystyki dotyczące rynku kolejowych przewozów towarowych dostępne również z poziomu telefonu komórkowego wyposażonego w funkcję dostępu do sieci internet. Zeskanuj poniższy kod z bezpośrednim linkiem do podstrony Urzędu Transportu Kolejowego.

Kod do zeskanowania

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl, drrk@utk.gov.pl

tel. (22) 749 15 63, (22) 749 15 64, (22) 749 15 65, (22) 749 15 66

Logo Przyjazny Regulator Rynku Kolejowego

do góry