Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy intermodalne w 2016 r.

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym

                    

 

  I kwartał 2016

I-II kwartał 2016 I-III kwartał 2016 I-IV kwartał 2016 rok 2015
masa 6,06% 6,13% 6,05% 6,04% 4,62%
praca przewozowa 9,22% 9,23% 9,21% 9,28% 7,35%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych [tysięcy ton]

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2016 3 025,3 3 335,1 3 430,7 3 637,6
2015 2 588,3 2 458,2 2 514,4 2 825,5
2014 2 252,5 2 429,6 2 457,2 2 471,0
zmiana 2016/2015 16,88% 35,67% 36,44% 28,74%

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych

[tysięcy tono-km] 

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2016 1 050 378,6 1 159 396,0 1 201 043,3 1 285 117,1
2015 914 380,5 882 971,6 922 596,2 998 097,0
2014 807 418,1 872 390,7 863 588,0 858 258,6
zmiana 2016/2015 14,87% 31,31% 30,18% 28,76%

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2016 217 605 235 720 252 235 277 928
2015 184 141 171 803 181 113 208 284
2014 165 629 180 251 175 109 178 606
zmiana 2016/2015    18,17% 37,20% 39,27% 33,44%

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2016 320 825 351 772 378 106 419 678
2015 284 399 263 020 281 173 323 161
2014 279 975 282 886 272 040 279 272
zmiana 2016/2015 12,81% 33,74% 34,47% 29,87%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

                                                                                

  I kwartał 2016 I-II kwartał 2016 I-III kwartał 2016 I-IV kwartał 2016 rok 2015
Captrain Polska 1,73% 5,38% 6,20% 6,28% 0,41%
CTL Logistics 1,09% 0,91% 0,88% 0,68% 0,93%
CTL Rail - - - - 0,004%
DB Cargo Polska 14,23% 16,04% 17,36% 17,74% 19,42%
Ecco Rail 2,79% 2,86% 3,04% 3,40% 2,13%
Eurotrans 0,25% 0,36% 0,61% 0,78% 0,44%
Freightliner 5,58% 5,23% 5,09% 4,87% 5,49%
Koleje Czeskie - - - 0,01% -
Lotos Kolej 23,61% 19,38% 17,42% 16,29% 23,92%
PKP Cargo 47,08% 46,26% 45,86% 46,31% 44,95%
PKP LHS 2,01% 2,05% 2,03% 2,13% 1,75%
Polzug Intermodal 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
Rail Polska 1,61% 1,54% 1,48% 1,47% 0,54%
STK - - 0,02% 0,02% -

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

              

  I kwartał 2016 I-II kwartał 2016 I-III kwartał 2016 I-IV kwartał 2016 rok 2015
Captrain Polska 1,85% 5,15% 5,89% 5,97% 0,28%
CTL Logistics 0,85% 0,73% 0,77% 0,63% 0,68%
CTL Rail - - - - 0,003%
DB Cargo Polska

15,21%

16,90% 18,27% 18,72% 18,96%
Ecco Rail 2,38% 2,56% 2,80% 3,19% 2,09%
Eurotrans 0,003% 0,004% 0,01% 0,01% 0,01%
Freightliner 3,92% 3,64% 3,50% 3,32% 2,77%
Koleje Czeskie - - - 0,01% -
Lotos Kolej 21,31% 17,84% 16,14% 15,10% 23,17%
PKP Cargo 52,24% 51,03% 50,58% 51,01% 50,36%
PKP LHS 1,57% 1,49% 1,44% 1,43% 1,40%
Polzug Intermodal 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%
Rail Polska 0,64% 0,63% 0,59% 0,59% 0,27%
STK - - 0,004% 0,004% -

Korekta danych po aktualizacji wyników PKP Cargo za 2016 r. w dniu 17.09.2020

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749-15-50

 

do góry