Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów towarowych w I kwartale 2020 r.

Następna publikacja 12 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Podstawowe dane o punktualności przewozów towarowych na sieci PKP PLK S.A.

  styczeń luty marzec I kwartał
punktualność na przybyciu przy opóźnieniach powyżej 15 min 59 s 47,41% 46,70% 48,32% 47,49%
liczba pociągów uruchomionych ogółem 31 918 33 439 35 203 100 560
w tym liczba pociągów punktualnych ogółem 14 187 14 605 15 965 44 757
w tym pociągi opóźnione
do 15 min 59 s
945 1 010 1 046 3 001
w tym pociągi opóźnione
od 16 min do 59 min 59 s
2 092 2 231 2 500 6 823
w tym pociągi opóźnione
od 60 min do 119 min 59 s
2 373 2 440 2 610 7 423
w tym pociągi opóźnione
od 120 min
12 321 13 153 13 082 38 556

 

Liczba pociągów uruchomionych

  styczeń luty marzec I kwartał
ogółem 31 918 33 439 35 203 100 560
dla przewozów krajowych 25 098 26 698 28 148 79 944
dla przewozów międzynarodowych 6 820 6 741 7 055 20 616

 

Liczba pociągów odwołanych

  styczeń luty marzec I kwartał
ogółem 1 971 2 020 1 978 5 969
w przewozach krajowych 1 179 1 342 1 332 3 853
w przewozach międzynarodowych 792 678 646 2 116

 

Średni czas opóźnień dla pociągów opóźnionych (w minutach)

dla opóźnionych na przybyciu powyżej
15 min 59 sek.
styczeń luty marzec I kwartał
ogółem 474 min 480 min 452 min 468 min
 dla przewozów krajowych 525 min 530 min 497 min 517 min
dla przewozów międzynarodowych 313 min 304 min 305 min 307 min

Dane dotyczące punktualności towarowej za lata 2011-2019 dostępne są w zakładce Dane archiwalne.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku
analizy@utk.gov.pl
tel. 22 749 15 50

do góry