Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów towarowych w 2019 r.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Podstawowe dane o punktualności przewozów towarowych na sieci PKP PLK S.A.

  październik listopad grudzień IV kwartał
punktualność na przybyciu przy opóźnieniach powyżej 15 min 59 s 38,88% 40,80% 42,85% 40,72%
liczba pociągów uruchomionych ogółem 40 321 36 843 33 493 110 657
w tym liczba pociągów punktualnych ogółem 14 651 14 109 13 465 42 225
w tym pociągi opóźnione
do 15 min 59 s
1 025 922 888 2 835
w tym pociągi opóźnione
od 16 min do 59 min 59 s
2 514 2 349 2 079 6 942
w tym pociągi opóźnione
od 60 min do 119 min 59 s
2 645 2 612 2 348 7 605
w tym pociągi opóźnione
od 120 min
19 486 16 851 14 713 51 050

 

Liczba pociągów uruchomionych

  październik listopad grudzień IV kwartał
ogółem 40 321 36 843 33 493 110 657
dla przewozów krajowych 32 805 29 645 26 555 89 005
dla przewozów międzynarodowych 7 516 7 198 6 938 21 652

 

Liczba pociągów odwołanych

  październik listopad grudzień IV kwartał
ogółem 3 637 2 998 2 671 9 306
w przewozach krajowych 2 567 1 985 1 773 6 325
w przewozach międzynarodowych 1 070 1 013 898 2 981

 

Średni czas opóźnień dla pociągów opóźnionych (w minutach)

  październik listopad grudzień IV kwartał
ogółem 647 min 596 min 554 min 603 min
 dla przewozów krajowych 722 min 671 min 619 min 676 min
dla przewozów międzynarodowych 378 min 346 min 350 min 359 min

Dane dotyczące punktualności towarowej za lata 2011-2018 oraz za I, II i III kwartał 2019 r. dostępne są w zakładce Dane archiwalne.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku
analizy@utk.gov.pl
tel. 22 749 15 50

do góry