Nawigacja

Dane archiwalne

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r./Monthly Statistics 2019

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 29 listopada 2019 r.) / Weight, trasnsport performance, operating performance, shares. (next publication 29 November 2019.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel file

Przewozy towarowe 2019

  styczeń - październik /
 January - October
2019
styczeń - październik /
 January - October
2018
styczeń - październik /
 January - October
2017
zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
masa towarów (mln ton)/ weight [m ton] 198,95 209,41 198,32 -4,99% 5,59%
praca przewozowa (mln tono-km)/ transport performance [m ton-km] 47 217,56 49 875,40 45 203,57 -5,33% 10,34%
praca eksploatacyjna (mln poc-km)/ operating performance [m train-km] 69,14 73,69 66,03 -6,17% 11,60%

Przewieziona masa towarów [mln ton]
Weight [m ton]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/ January 19,69 20,88 17,06 -5,69% 22,37%
luty/ February 19,02 19,37 16,82 -1,80% 15,16%
marzec/ March 21,37 21,63 20,40 -1,18% 6,03%
kwiecień/April 20,14 20,45 19,33 -1,53% 5,79%
maj/May 19,37 20,72 20,47 -6,52% 1,20%
czerwiec/June 18,59 20,83 20,07 -10,76% 3,80%
lipiec/July 20,34 21,17 20,54 -3,93% 3,07%
sierpień/August 19,42 21,13 21,05 -8,10% 0,41%
wrzesień/September 19,63 20,60 20,87 -4,68% -1,32%
październik/October 21,38 22,63 21,71 -5,54% 4,25%
listopad/November   21,48 21,40   0,38%
grudzień/December   19,36 20,16   -3,99%

Udział przewoźników wg masy towarów           
 (udział>0,5%)/ Share of RUs in terms of weight(share>0.5%)

   I-X 2019  I-X 2018  2018
PKP Cargo 40,67% 43,64% 43,57%
DB Cargo Polska 16,89% 16,47% 16,41%
Lotos Kolej 5,41% 5,02% 5,00%
PKP LHS 4,07% 4,26% 4,28%
CTL Logistics 3,50% 4,19% 4,12%
PUK Kolprem 3,28% 3,03% 3,03%
Orlen Kol-Trans 2,51% 2,04% 2,08%
Freightliner PL 2,47% 2,48% 2,47%
Pol-Miedź Trans 1,88% 1,82% 1,82%
Rail Polska 1,60% 1,72% 1,70%
Captrain Polska 1,34% 1,16% 1,18%
CD Cargo Poland 1,33% 1,54% 1,53%
PKP Cargo Service 1,30% 0,76% 0,74%
Ciech Cargo 1,17% 1,19% 1,20%
KP Kotlarnia 1,05% 1,27% 1,26%
Inter Cargo 1,00% 0,88% 0,85%
PCC Intermodal 0,88% 0,66% 0,68%
JSW Logistics 0,65% 0,55% 0,54%
LTE Polska  0,72% 0,45% 0,47%
HSL Polska 0,60% 0,57% 0,58%
Ecco Rail 0,54% 0,56% 0,55%
Pozostali /Others 7,15% 5,77% 5,95%

      Udział przewoźników wg masy towarów           
styczeń -  październik 2019 roku (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of weight January - October 2019 (share>0.5%)

 

Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]/
Transport performance [m tkm]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/ January 4 564,82 4 787,80 3 711,61 -4,66% 29,00%
luty/ February 4 507,15 4 530,09 3 844,75 -0,51% 17,83%
marzec/ March 5 159,72 5 029,03 4 561,37 2,60% 10,25%
kwiecień/April 4 860,53 4 932,92 4 439,67 -1,47% 11,11%
maj/May 4 677,35 4 965,37 4 662,67 -5,80% 6,49%
czerwiec/June 4 479,08 4 916,98 4 608,89 -8,91% 6,68%
lipiec/July 4 781,59 5 099,45 4 750,65 -6,23% 7,34%
sierpień/August 4 586,60 5 112,62 4 813,61 -10,29% 6,21%
wrzesień/September 4 587,15 5 013,42 4 785,14 -8,50% 4,77%
październik/October 5 013,57 5 487,73 5 025,22 -8,64% 9,20%
listopad/November   5 130,31 4 952,51   3,59%
grudzień/December   4 636,32 4 672,95   -0,78%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  I-X 2019  I-X 2018  2018
PKP Cargo 44,24% 48,33% 48,36%
Lotos Kolej 9,75% 9,00% 8,94%
DB Cargo Polska 5,59% 5,45% 5,40%
PKP LHS 5,31% 5,70% 5,69%
CTL Logistics 3,99% 4,75% 4,65%
Orlen Kol-Trans 3,67% 3,18% 3,27%
Freightliner PL 3,15% 3,18% 3,21%
Inter Cargo 2,39% 2,09% 2,02%
Captrain Polska 1,93% 1,68% 1,72%
Pol-Miedź Trans 1,87% 1,68% 1,67%
PUK Kolprem 1,84% 1,42% 1,43%
Rail Polska 1,78% 1,57% 1,55%
CD Cargo Poland 1,76% 2,21% 2,18%
PCC Intermodal 1,17% 0,79% 0,83%
LTE Polska 0,99% 0,66% 0,69%
Ciech Cargo 0,96% 1,07% 1,07%
STK 0,96% 1,58% 1,52%
Logistics & Transport  0,85% 0,38% 0,41%
Olavion 0,84% 0,02% 0,08%
Ecco Rail 0,78% 0,82% 0,78%
Railpolonia 0,59% 0,19% 0,24%
HSL 0,56% 0,37% 0,40%
EP Cargo 0,50% 0,13% 0,12%
Pozostali /Others 4,50% 3,76% 3,78%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej  styczeń - październik 2019
Share of RUs in terms of transport performance
January -October  2019

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/ January 6,69 6,97 5,49 -3,95% 27,02%
luty/ February 6,47 6,67 5,56 -2,92% 19,96%
marzec/ March 7,49 7,46 6,67 0,39% 11,93%
kwiecień/April 7,05 7,30 6,39 -3,40% 14,08%
maj/May 6,97 7,31 6,73 -4,74% 8,61%
czerwiec/June 6,63 7,33 6,75 -9,54% 8,60%
lipiec/July 6,96 7,58 6,95 -8,23% 9,05%
sierpień/August 6,72 7,59 7,05 -11,44% 7,57%
wrzesień/September 6,69 7,48 7,09 -10,47% 5,49%
październik/October 7,47 8,01 7,35 -6,73% 8,94%
listopad/November   7,57 7,26   4,33%
grudzień/December   6,75 6,80   -0,71%

Średnia odległość przewozu 1 tony (km)
Average distance [km]

  2019 2018 2017 zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
styczeń/ January 232 229 218 1,10% 5,41%
luty/ February 237 234 229 1,32% 2,31%
marzec/ March 241 233 224 3,83% 3,98%
kwiecień/April 241 241 230 0,06% 5,03%
maj/May 242 240 228 0,77% 5,23%
czerwiec/June 241 236 230 2,08% 2,78%
lipiec/July 235 241 231 -2,40% 4,15%
sierpień/August 236 242 229 -2,38% 5,78%
wrzesień/September 234 243 229 -4,01% 6,17%
październik/October 235 242 231 -3,28% 4,76%
listopad/November   239 231   3,20%
grudzień/December   239 232   3,33%

 

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego/List of railway undertakings performing freight transport activity in 2019 based on freight licence

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Alza Cargo sp. z o.o.
10 Barter S.A.
11 Bartex Sp. z o.o.
12 Bartex Plus Sp. z o.o.
13 B.R.S. Sp. z o.o.
14 Budimex Kolejnictwo sp. z o.o.
15 Captrain Polska Sp. z o.o. 
16 Cargo Master Sp. z o.o.
17 Cargo Polska sp. z o.o.
18 Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o.o. Sp. k.
19 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
20 CEMET S.A.
21 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
22 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
23 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
24 DOLKOM Sp. z o.o.
25 Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
26 Ecco Rail Sp. z o.o.
27 Eurotrans Sp. z o.o.
28 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
29 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
30 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
31 HSL Polska Sp. z o.o.  
32 Inter Cargo Sp. z o.o.
33 IRT sp. z o.o.
34 JSW Logistics sp. z o.o. (dawniej Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.)
35 Karpiel Sp. z o.o.
36 KOLEJ BAŁTYCKA SA
37 KP KOTLARNIA S.A.
38 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
39 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
40 LTE Polska sp. z o.o.
41 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
42 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
43 Metrans Polonia sp. z o.o.
44 Moris Sp. z o.o.
45 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
46 Octopus Rail sp. z o.o.
47 Omniloko sp. z o.o.
48 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
49 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
50 Olavion sp. z o.o.
51 P.R.T Torrems sp. z o.o.
52 PCC Intermodal S.A.
53 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
54 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
55 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
56 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
57 PROTOR sp. z o.o. 
58 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
59 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
60 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
61 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
62 Railpolonia sp. z o.o. 
63 Rail Time Polska sp. z o.o.
64 Silva LS. Sp. z o.o.
65 SKPL Cargo Sp. z o.o.
66 STK S.A.
67 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
68 Tabor Rail sp. z o.o.
69 TKP Silesia sp. z o.o.
70 TORPOL Sp. z o.o.
71 Trainspeed sp. z o.o.
72 Track Tec Logistics Sp. z o.o.
73 Track Tec Rail Sp. z o.o. 
74 TRAKCJA PRKI i S.A 
75 Transchem sp. z o.o.
76 Wiskol sp. z o.o.
77 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
78 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
79 ZUE S.A. 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry