Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów towarowych w II kwartale 2019 r.

Następna aktualizacja 14 listopada 2019 r.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Podstawowe dane o punktualności przewozów towarowych na sieci PKP PLK S.A.

  kwiecień maj czerwiec  II kwartał
punktualność na przybyciu przy opóźnieniach powyżej 15 min 59 s 42,69% 43,57% 40,84% 42,39%
liczba pociągów uruchomionych ogółem 38 350 37 463 35 610 111 423
w tym liczba pociągów punktualnych ogółem 15 366 15 319 13 611 44 296
w tym pociągi opóźnione
do 15 min 59 s
1 004 1 003 933 2 940
w tym pociągi opóźnione
od 16 min do 59 min 59 s
2 246 2 213 2 040 6 499
w tym pociągi opóźnione
od 60 min do 119 min 59 s
2 533 2 564 2 515 7 612
w tym pociągi opóźnione
od 120 min
17 201 16 364 16 511 50 076

 

Liczba pociągów uruchomionych

  kwiecień maj czerwiec  II kwartał
ogółem 38 350 37 463 35 610 111 423
dla przewozów krajowych 31 217 30 202 28 625 90 044
dla przewozów międzynarodowych 7 133 7 261 6 985 21 379

 

Liczba pociągów odwołanych

  kwiecień maj czerwiec II kwartał
ogółem 3 536 3 126 3 284 9 946
w przewozach krajowych 2 430 2 154 2 375 6 959
w przewozach międzynarodowych 1 106 972 909 2 987

 

Średni czas opóźnień dla pociągów opóźnionych (w minutach)

  kwiecień maj czerwiec II kwartał
ogółem 577 557 615 583
 dla przewozów krajowych 621 600 672 631
dla przewozów międzynarodowych 428 407 414 417

Dane dotyczące punktualności towarowej za lata 2011-2018 oraz I kwartał 2019 r. dostępne są w zakładce Dane archiwalne.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku
analizy@utk.gov.pl
tel. 22 749 15 50

do góry