Nawigacja

Dane archiwalne

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy towarowe ogółem

Parametry styczeń -grudzień
2017
styczeń -grudzień
2016
styczeń -grudzień
2015
zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
masa towarów (mln ton) 239,89 222,23 224,78 7,95% -1,14%
praca przewozowa (mln tono-km) 54 829,03 50 620,17 50 605,53 8,31% 0,03%
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 80,09 73,96 74,77 8,28% -1,07%

Przewieziona masa towarów [mln ton]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 17,06 15,70 16,28 8,70% -3,61%
luty 16,82 16,43 15,31 2,39% 7,28%
marzec 20,40 17,78 18,81 14,68% -5,46%
kwiecień 19,33 17,59 18,13 9,90% -2,95%
maj 20,47 17,56 18,87 16,60% -6,95%
czerwiec 20,07 18,71 18,79 7,26% -0,43%
lipiec 20,54 18,83 19,38 9,10% -2,85%
sierpień 21,05 19,19 18,82 9,69% 1,93%
wrzesień 20,87 20,03 20,62 4,20% -2,86%
październik 21,71 20,59 21,28 5,46% -3,27%
listopad 21,40 20,15 20,12 6,23% 0,15%
grudzień 20,16 19,68 18,36 2,46% 7,16%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
(udział>0,5%)

   2017 2016
PKP Cargo 44,24% 43,87%
DB Cargo Polska 17,88% 17,99%
Lotos Kolej 5,56% 5,70%
PKP LHS 4,20% 4,48%
CTL Logistics 3,84% 4,31%
PUK Kolprem 2,87% 2,73%
Freightliner PL 2,27% 2,27%
Pol-Miedź Trans 2,20% 2,26%
Orlen Kol-Trans 1,81% 1,61%
Rail Polska 1,68% 1,61%
CD Cargo Poland 1,33% 0,95%
Ciech Cargo 1,26% 1,23%
KP Kotlarnia 1,12% 1,13%
STK 1,03% 0,90%
Inter Cargo 0,78% 0,63%
Captrain Polska 0,77% 0,64%
Ecco Rail 0,65% 0,60%
ZPiS Spedkoks 0,63% 0,66%
PKP Cargo Service 0,54% 0,30%
CTL Train* 0,48% 1,32%
Euronaft* 0,33% 0,67%
Pozostali  4,54% 4,11%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
styczeń - grudzień 2017 (udział>0,5%)

 


Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 3 711,61 3 422,54 3 456,21 8,45% -0,97%
luty 3 844,75 3 754,90 3 602,20 2,39% 4,24%
marzec 4 561,37 4 212,42 4 251,29 8,28% -0,91%
kwiecień 4 439,67 4 152,61 4 061,05 6,91% 2,25%
maj 4 662,67 4 142,06 4 350,40 12,57% -4,79%
czerwiec 4 608,89 4 258,71 4 201,35 8,22% 1,37%
lipiec 4 750,65 4 210,14 4 345,84 12,84% -3,12%
sierpień 4 813,61 4 381,67 4 235,00 9,86% 3,46%
wrzesień 4 785,14 4 493,90 4 632,20 6,48% -2,99%
październik 5 025,22 4 730,39 4 821,45 6,23% -1,89%
listopad 4 952,51 4 490,00 4 578,78 10,30% -1,94%
grudzień 4 672,95 4 370,83 4 069,76 6,91% 7,40%

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%)

   2017 2016
PKP Cargo 51,43% 51,37%
Lotos Kolej 9,76% 10,20%
PKP LHS 5,68% 6,58%
DB Cargo Polska 5,32% 5,21%
CTL Logistics 4,47% 5,94%
Freightliner PL 2,91% 2,83%
Orlen Kol-Trans 2,84% 2,27%
Pol-Miedź Trans 1,89% 1,87%
Rail Polska 1,74% 1,72%
STK 1,60% 1,10%
CD Cargo Poland 1,55% 0,66%
Inter Cargo 1,50% 0,53%
PUK Kolprem 1,30% 1,29%
Captrain Polska 1,11% 1,05%
Ciech Cargo 1,05% 1,05%
Ecco Rail 1,00% 0,94%
Euronaft Trzebinia* 0,51% 1,04%
ZIK Sandomierz 0,46% 0,46%
Pozostali 3,86% 3,89%

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej,
styczeń - grudzień 2017 (udział>0,5%)

 

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 5,49 5,13 5,13 7,00% -0,12%
luty 5,56 5,50 5,22 1,09% 5,34%
marzec 6,67 6,08 6,29 9,60% -3,32%
kwiecień 6,39 6,02 5,96 6,30% 0,90%
maj 6,73 6,07 6,35 10,93% -4,36%
czerwiec 6,75 6,33 6,30 6,61% 0,38%
lipiec 6,95 6,18 6,36 12,44% -2,76%
sierpień 7,05 6,28 6,33 12,28% -0,80%
wrzesień 7,09 6,54 6,87 8,38% -4,76%
październik 7,35 6,92 7,20 6,26% -3,89%
listopad 7,26 6,58 6,74 10,22% -2,32%
grudzień  6,80 6,33 6,01 7,33% 5,37%

Średnia odległość przewozu jednej tony [km]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 218 218 212 -0,23% 2,73%
luty 229 229 235 0,00% -2,84%
marzec 224 237 226 -5,58% 4,80%
kwiecień 230 236 224 -2,72% 5,36%
maj 228 236 231 -3,46% 2,32%
czerwiec 230 228 224 0,90% 1,80%
lipiec 231 224 224 3,42% -0,28%
sierpień 229 228 225 0,15% 1,50%
wrzesień 229 224 225 2,18% -0,13%
październik 231 230 227 0,74% 1,43%
listopad 231 223 228 3,84% -2,09%
grudzień  232 222 222 4,35% 0,22%

 

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2017 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

1 PKP Cargo S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Kolzap Sp. z o.o.
6 CTL Logistics Sp. z o.o.
7 CTL Północ Sp. z o.o.
8 CTL Train Sp. z o.o.*
9 DB Cargo Polska S.A.
10 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
11 Barter S.A.
12 Bartex sp. z o.o.
13 Captrain Polska sp. z o.o. 
14 Cargo Master sp. z o.o.
15 Cargo Przewozy Towarowe, Transport sp. z o.o. sp. k.
16 CEMET S.A.
17 Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o.
18 CIECH CARGO sp. z o. o. 
19 Colas Rail Sp. z o.o.
20 Dolkom sp. z o.o.
21 Ecco Rail sp. z o.o.
22 Euronaft Trzebinia sp. z o.o.*
23 Eurotrans sp. z o.o.
24 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
25 Freightliner PL sp. z o.o.
26 Grupa Azoty "KOLTAR" sp. z o.o.
27 HSL Polska sp. z o.o.  
28 Inter Cargo sp. z o.o.
29 Karpiel Sp. z o.o.
30 Kolej Bałtycka S.A.
31 Koleje Czeskie Sp. z o.o.
32 KP KOTLARNIA S.A.
33 Logistics & Transport Company sp. z o.o. 
34 "Lotos Kolej" Sp. z o.o.
35 LTE Polska sp. z o.o.
36 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
37 Majkoltrans sp. z o.o.
38 Moris Sp. z o.o.
39 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
40 Omniloko sp. z o.o.
41 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
42 Orlen KolTrans sp. z o.o.
43 OT Rail Sp. z o.o.
44 P.R.T Torrems sp. z o.o.
45 PCC Intermodal S.A.
46 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
47 Pol - Miedź TRANS Sp. z o.o.
48 Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o.
49 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
50 Poz Bruk Sp. z o.o. Sp.J.
51 Protor sp. z o.o. 
52 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL sp. z o.o.
53 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o.
54 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
55 PUK KOLPREM sp. z o.o.
56 Rail Polska  sp. z o.o.
57 Rail Time Polska sp. z o.o.
58 Railtrans Logistics Sp. z o.o.
59 SKPL Cargo sp. z o.o.
60 STK S.A.
61 TORPOL Sp. z o.o.
62 Track Tec Logistics Sp. z o.o.
63 Track Tec Rail Sp. z o.o. 
64 Trainspeed sp. z o.o.
65 TRAKCJA PRKI i S.A 
66 Transchem Sp. z o.o.
67 Wiskol Sołtys Waldemar, Sołtys Jarosław Sp.J.
68 Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
69 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
70 Zakłady Prod.-Nap. Taboru Masz.i Urządz. M.Dybowski S.J.
71 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
72 ZUE S.A.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

*Euronaft Trzebinia sp. z o.o.  z dniem 1 czerwca 2017 r. przeniosła na rzecz Orlen- Koltrans sp. z o.o. wyodrębnioną pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa świadczącą usługi transportu kolejowego. Udział spółki obejmuje okres funkcjonowania Euronaft Trzebinia sp. z o.o. sprzed 1 czerwca 2017 r. W przypadku spółki CTL Train sp. z o.o. wyniki obejmują dane za okres od stycznia do 3 lipca 2017 r.

 

 

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50