Nawigacja

Dane archiwalne

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2018 r.

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników. (Następna publikacja 31 lipca 2018 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy towarowe ogółem

 

Parametry styczeń - maj
2018
styczeń - maj
2017
styczeń - maj
2016
zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
masa towarów (mln ton) 102,98 94,08 85,06 9,46% 10,61%
praca przewozowa (mln tono-km) 24 243,68 21 220,07 19 684,53 14,25% 7,80%
praca eksploatacyjna (mln poc-km) 35,700 30,84 28,80 15,75% 7,10%

 

Przewieziona masa towarów [mln ton]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 20,88 17,06 15,70 22,36% 8,70%
luty 19,37 16,82 16,43 15,15% 2,39%
marzec 21,63 20,40 17,78 6,05% 14,68%
kwiecień 20,44 19,33 17,59 5,72% 9,90%
maj 20,66 20,47 17,56 0,94% 16,60%
czerwiec   20,07 18,71   7,26%
lipiec   20,54 18,83   9,10%
sierpień   21,05 19,19   9,69%
wrzesień   20,87 20,03   4,20%
październik   21,71 20,59   5,46%
listopad   21,40 20,15   6,23%
grudzień   20,16 19,68   2,46%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
(udział>0,5%)

 

   I-V 2018  I-V 2017 2017
PKP Cargo 42,90% 44,71% 44,24%
DB Cargo Polska 17,55% 18,37% 17,88%
Lotos Kolej 4,88% 5,50% 5,56%
PKP LHS 4,57% 4,28% 4,20%
CTL Logistics 4,32% 3,56% 3,84%
PUK Kolprem 3,10% 2,95% 2,87%
Freightliner PL 2,40% 2,24% 2,27%
Orlen Kol-Trans 2,16% 1,63% 1,81%
Pol-Miedź Trans 1,79% 2,24% 2,20%
Rail Polska 1,71% 1,59% 1,68%
CD Cargo Poland 1,51% 1,12% 1,33%
Ciech Cargo 1,25% 1,28% 1,26%
KP Kotlarnia 1,07% 0,98% 1,12%
Captrain Polska 0,98% 0,71% 0,77%
STK 0,97% 0,90% 1,03%
Inter Cargo 0,91% 0,64% 0,78%
PKP Cargo Service 0,74% 0,45% 0,54%
ZPiS Spedkoks 0,62% 0,57% 0,63%
PCC Intermodal 0,59% 0,00% 0,04%
Ecco Rail 0,58% 0,60% 0,65%
Pozostali  5,39% 5,67% 5,31%

 

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
styczeń - maj  2018 (udział>0,5%)


Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]

 

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 4 787,79 3 711,61 3 422,54 28,99% 8,45%
luty 4 529,59 3 844,75 3 754,90 17,81% 2,39%
marzec 5 029,54 4 561,37 4 212,42 10,26% 8,28%
kwiecień 4 928,95 4 439,67 4 152,61 11,02% 6,91%
maj 4 967,81 4 662,67 4 142,06 6,54% 12,57%
czerwiec   4 608,89 4 258,71   8,22%
lipiec   4 750,65 4 210,14   12,84%
sierpień   4 813,61 4 381,67   9,86%
wrzesień   4 785,14 4 493,90   6,48%
październik   5 025,22 4 730,39   6,23%
listopad   4 952,51 4 490,00   10,30%
grudzień   4 672,95 4 370,83   6,91%

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej (udział>0,5%)

 

   I-V 2018  I-V 2017 2017
PKP Cargo 48,08% 52,23% 51,43%
Lotos Kolej 8,77% 9,52% 9,76%
PKP LHS 6,38% 5,99% 5,68%
DB Cargo Polska 5,63% 5,55% 5,32%
CTL Logistics 5,07% 4,48% 4,47%
Orlen Kol-Trans 3,39% 2,50% 2,84%
Freightliner PL 3,13% 2,85% 2,91%
Inter Cargo 2,14% 1,37% 1,50%
CD Cargo Poland 2,09% 0,98% 1,55%
Pol-Miedź Trans 1,68% 1,87% 1,89%
STK 1,67% 1,37% 1,60%
Rail Polska 1,53% 1,44% 1,74%
Captrain Polska 1,48% 1,06% 1,11%
PUK Kolprem 1,39% 1,41% 1,30%
Ciech Cargo 1,08% 1,05% 1,05%
Ecco Rail 0,89% 0,94% 1,00%
PCC Intermodal 0,62% 0,00% 0,02%
Colas  Rail Polska 0,55% 0,00% 0,25%
LTE Polska 0,50% 0,13% 0,22%
Pozostali 3,90% 5,25% 4,35%

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej,
styczeń - maj 2018 (udział>0,5%)

Praca eksploatacyjna [mln poc-km]

 

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 6,97 5,49 5,13 27,04% 7,00%
luty 6,67 5,56 5,50 19,96% 1,09%
marzec 7,46 6,67 6,08 11,928% 9,60%
kwiecień 7,29 6,39 6,02 13,94% 6,30%
maj 7,31 6,73 6,07 8,60% 10,93%
czerwiec   6,75 6,33   6,61%
lipiec   6,95 6,18   12,44%
sierpień   7,05 6,28   12,28%
wrzesień   7,09 6,54   8,38%
październik   7,35 6,92   6,26%
listopad   7,26 6,58   10,22%
grudzień    6,80 6,33   7,33%

Średnia odległość przewozu jednej tony [km]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 229 218 218 5,42% -0,23%
luty 234 229 229 2,31% 0,00%
marzec 233 224 237 3,98% -5,58%
kwiecień 241 230 236 5,01% -2,72%
maj 240 228 236 5,55% -3,46%
czerwiec   230 228   0,90%
lipiec   231 224   3,42%
sierpień   229 228   0,15%
wrzesień   229 224   2,18%
październik   231 230   0,74%
listopad   231 223   3,84%
grudzień    232 222   4,35%

Wykaz przewoźników realizujących w 2018 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Barter S.A.
10 Bartex Sp. z o.o.
11 Captrain Polska Sp. z o.o. 
12 Cargo Master Sp. z o.o.
13 Cargo Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o.o. Sp. k.
14 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
15 CEMET S.A.
16 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
17 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
18 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
19 DOLKOM Sp. z o.o.
20 Ecco Rail Sp. z o.o.
21 Eurotrans Sp. z o.o.
22 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
23 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
24 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
25 HSL Polska Sp. z o.o.  
26 Inter Cargo Sp. z o.o.
27 Karpiel Sp. z o.o.
28 KOLEJ BAŁTYCKA SA
29 KP KOTLARNIA S.A.
30 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
31 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
32 LTE Polska sp. z o.o.
33 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
34 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
35 Metrans Polonia sp. z o.o.
36 Moris Sp. z o.o.
37 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
38 Omniloko sp. z o.o.
39 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
40 P.R.T Torrems sp. z o.o.
41 PCC Intermodal S.A.
42 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
43 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
44 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
45 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
46 PROTOR sp. z o.o. 
47 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
48 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
49 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
50 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
51 SKPL Cargo Sp. z o.o.
52 STK S.A.
53 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
54 TORPOL Sp. z o.o.
55 Trainspeed sp. z o.o.
56 TRAKCJA PRKI i S.A 
57 Transchem sp. z o.o.
58 Wiskol sp. z o.o.
59 Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.
60 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
61 TABOR DĘBICA sp. z o.o.
62 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
63 ZUE S.A. 

 

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry