Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Przewozy intermodalne w 2017 r.

Udział przewozów intermodalnych w rynku, masa, praca przewozowa, udziały przewoźników.

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym

                    

 

  I kwartał 2017

I-II kwartał 2017 I-III kwartał 2017 I-IV kwartał 2017 rok 2016
masa 6,56% 6,25% 6,11% 6,12% 5,77%
praca przewozowa 10,53% 10,08% 9,91% 9,87% 8,77%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych [tysięcy ton]

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 3 560,0 3 569,9 3 659,7 3 898,2
2016 2 831,4 3 176,3 3 262,8 3 559,3
2015 2 588,3 2 458,2 2 514,4 2 825,5
zmiana 2017/2016 25,73% 12,39% 12,17% 9,52%

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych

[tysięcy tono-km] 

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 1 276 075,7 1 328 179,3 1 379 137,3 1 426 811,9
2016 969 165,7 1 093 095,5 1 128 444,3 1 250 390,0
2015 914 380,5 882 971,6 922 596,2 998 097,0
zmiana 2017/2016 31,67% 21,51% 22,22% 14,11%

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 258 661 265 626 269 223 287 008
2016 206 599 227 287 243 387 273 685
2015 184 141 171 803 181 113 208 284
zmiana 2017/2016    25,20% 16,87% 10,62% 4,87%

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2017 393 702 408 606 416 855 448 143
2016 309 470 342 802 368 887 415 169
2015 284 399 263 020 281 173 323 161
zmiana 2017/2016 27,22% 19,20% 13,00% 7,94%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

                                                                                

  I kwartał 2017 I-II kwartał 2017 I-III kwartał 2017 I-IV kwartał 2017 rok 2016
Captrain Polska 7,65% 7,71% 8,41% 8,72% 6,57%
CD Cargo Poland 0,06% 0,03% 0,08% 0,15% 0,01%
CTL Logistics 0,05% 0,02% 0,06% 0,11% 0,71%
DB Cargo Polska 20,24% 19,54% 18,99% 17,66% 18,57%
Ecco Rail 4,09% 4,01% 3,77% 3,72% 3,56%
Eurotrans 1,29% 1,47% 1,45% 1,59% 0,82%
Freightliner 3,15% 1,69% 1,11% 0,82% 5,10%
Karpiel - 0,01% 0,01% 0,10% -
Kolej Bałtycka - 0,34% 0,23% 0,17% -
Lotos Kolej 13,01% 13,98% 14,19% 14,21% 17,06%
LTE Polska 0,29% 1,40% 1,95% 2,43% -
Majkoltrans - - - 0,002% -
PCC Intermodal - - - 0,69% -
PKP Cargo 46,55% 46,36% 46,47% 46,44% 43,81%
PKP LHS 1,80% 1,76% 1,70% 1,64% 2,23%
Pol-Miedź 0,15% 0,07% 0,05% 0,04% -
Polzug Intermodal 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Rail Polska 1,66% 1,59% 1,49% 1,50% 1,54%
STK - - - - 0,02%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

              

  I kwartał 2017 I-II kwartał 2017 I-III kwartał 2017 I-IV kwartał 2017 rok 2016
Captrain Polska 6,40% 6,53% 7,01% 7,26% 6,32%
CD Cargo Poland 0,05% 0,02% 0,11% 0,21% 0,01%
CTL Logistics 0,05% 0,03% 0,05% 0,13% 0,67%
DB Cargo Polska 22,41% 22,38% 22,24% 21,09% 19,79%
Ecco Rail 3,93% 3,77% 3,76% 3,83% 3,37%
Eurotrans 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%
Freightliner 1,59% 0,83% 0,54% 0,40% 3,52%
Karpiel - 0,002% 0,003% 0,10% -
Kolej Bałtycka - 0,33% 0,22% 0,16% -
Lotos Kolej 11,98% 12,21% 12,23% 12,39% 15,97%
LTE Polska 0,51% 1,39% 1,78% 2,18% -
Majkoltrans - - - 0,002% -
PCC Intermodal - - - 0,18% -
PKP Cargo 51,03% 50,49% 50,18% 50,21% 48,20%
PKP LHS 1,19% 1,29% 1,21% 1,21% 1,51%
Pol-Miedź 0,16% 0,08% 0,05% 0,04% -
Polzug Intermodal 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Rail Polska 0,64% 0,61% 0,57% 0,56% 0,62%
STK - - -   0,004%

 

 

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry