Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy towarowe w 2012 r.

 

Przewozy towarowe ogółem

styczeń-grudzień   2012 2011 zmiana % 2012/2011
masa [tysięcy ton] 231 299,39 249 348,27 -7,24%
praca przewozowa [mln. tono-km] 49 063,58 53 974,43 -9,10%

 

Przewieziona masa towarów [tysięcy ton]

  2012 2011 2010 zmiana %  2012/2011 zmiana % 2011/2010
styczeń 18 280,33 19 141,68 15 395,69 -4,50% 24,33%
luty 16 735,76 18 646,60 16 807,02 -10,25% 10,95%
marzec 19 927,73 21 658,17 20 057,09 -7,99% 7,98%
kwiecień  18 563,04 20 151,88 18 670,35 -7,88% 7,94%
maj  19 635,20 21 538,79 18 991,66 -8,84% 13,41%
czerwiec  18 471,47 21 500,27 19 617,07 -14,09% 9,60%
lipiec  19 096,98 21 293,94 20 513,64 -10,32% 3,80%
sierpień  19 907,22 21 541,15 20 771,91 -7,59% 3,70%
wrzesień  20 252,37 21 372,55 21 627,14 -5,24% -1,18%
październik  21 687,46 21 233,37 22 591,97  2,14% -6,01%
listopad  20 864,49 20 835,64 21 986,64  0,14% -5,24%
grudzień  17 877,34 20 434,23 18 439,40 -12,51% 10,82%

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów
(udział>0,5%)

  2012 rok 2011
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII  I-VIII  I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 49,43% 49,44% 49,73%  49,73% 49,85%  49,81% 50,06% 50,32% 50,40% 50,50% 50,50% 50,42% 52,32%
PKP LHS 4,91% 4,53% 4,67%  4,76% 4,70%  4,64% 4,48% 4,46% 4,48% 4,45% 4,42% 4,39% 4,05%
Grupa CTL 6,75% 7,12% 6,88%  6,81% 6,68%  6,69% 6,67% 6,59% 6,54% 6,49% 6,48% 6,47% 6,59%
Grupa DB Schenker 22,16% 22,56% 22,07%  21,46% 21,16%  20,90% 20,69% 20,44% 20,28% 20,24% 20,27% 20,37% 19,73%
PUK Kolprem 1,85% 1,89% 1,82%  1,84% 1,80%  1,77% 1,79% 1,80% 1,82% 1,76% 1,72% 1,74% 1,02%
Pol-Miedź Trans 1,88% 1,95% 1,98%  2,00% 2,06%  2,08% 2,11% 2,15% 2,14% 2,15% 2,14% 2,14% 1,90%
Lotos Kolej 4,31% 4,34% 4,30%  4,37% 4,37%  4,43% 4,53% 4,59% 4,61% 4,61% 4,56% 4,56% 4,22%
Transoda 0,63% 0,59% 0,57%  0,58% 0,58%  0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,57% 0,57% 0,57% 0,54%
Rail Polska 1,28% 1,28% 1,31%  1,37% 1,42%  1,46% 1,44% 1,43% 1,45% 1,46% 1,48% 1,49% 1,28%
Orlen Kol-Trans 0,80% 0,83% 0,76%  0,79% 0,82%  0,82% 0,78% 0,79% 0,80% 0,82% 0,84% 0,86% 0,68%
STK 0,96% 0,84% 0,79%  0,75% 0,78%  0,82% 0,84% 0,84% 0,87% 0,85% 0,85% 0,88% 0,59%
KP Kotlarnia 0,80% 0,72% 0,83%  0,93% 1,00%  1,06% 1,10% 1,11% 1,11% 1,12% 1,14% 1,11% 1,43%
Freightliner PL 1,55% 1,53% 1,74%  1,81% 1,90%  1,97% 2,02% 2,03% 2,08% 2,14% 2,19% 2,20% 2,34%
ITL Polska 0,58% 0,46% 0,44%  0,44% 0,45%  0,47% 0,46% 0,45% 0,43% 0,42% 0,41% 0,40% 0,87%
Pozostali 2,09% 1,90% 2,12%  2,37% 2,44%  2,50% 2,46% 2,41% 2,42% 2,42% 2,43% 2,40% 2,46%

 

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów styczeń-grudzień 2012 roku
(udział>0,5%)

 
 

Wykonana praca przewozowa [mln tonokilometrów]

  2012 2011 2010 zmiana %  2012/2011 zmiana %  2011/2010
styczeń 3 675,06 4 033,05 2 972,31 -8,88% 35,69%
luty 3 343,31 3 914,34 3 210,81 -14,59% 21,91%
marzec 4 206,70 4 606,21 4 089,29 -8,67% 12,64%
kwiecień 4 033,36 4 489,20 3 969,29 -10,15% 13,10%
maj 4 272,32 4 820,10 4 172,49 -11,36% 15,52%
czerwiec 4 061,26 4 722,62 4 213,36 -14,00% 12,09%
lipiec 4 023,67 4 672,79 4 431,67 -13,89% 5,44%
sierpień 4 290,39 4 808,48 4 446,88 -10,77% 8,13%
wrzesień 4 429,86 4 623,61 4 517,77  -4,19% 2,34%
październik 4 690,88 4 597,99 4 698,63   2,02% -2,14%
listopad 4 342,60 4 468,88 4 346,57 -2,83% 2,81%
grudzień 3 694,19 4 217,18 3 773,06 -12,40% 11,77%

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej
(udział>0,5%)

  2012 rok 2011
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 57,88% 59,04% 59,48%  59,72% 59,85% 59,85% 60,04% 60,22% 60,11% 60,10% 60,21% 60,25% 62,92%
PKP LHS 7,77% 7,03% 7,34%  7,46% 7,35%  7,21% 6,93% 6,93% 6,98% 6,93% 6,87% 6,82% 5,99%
Grupa CTL 7,09% 7,31% 7,03%  6,75% 6,57%  6,61% 6,78% 6,72% 6,69% 6,66% 6,64% 6,69% 7,16%
Grupa DB Schenker 7,45% 7,15% 6,84%  6,45% 6,23%  5,95% 5,77% 5,57% 5,51% 5,49% 5,47% 5,43% 6,38%
PUK Kolprem 0,72% 0,74% 0,70%  0,71% 0,69%  0,68% 0,68% 0,69% 0,70% 0,68% 0,66% 0,67% 0,34%
Pol-Miedź Trans 1,46% 1,56% 1,57%  1,64% 1,74%  1,81% 1,86% 1,91% 1,93% 1,96% 1,97% 1,95% 1,47%
Lotos Kolej 7,77% 8,06% 7,93%  8,05% 7,98%  8,05% 8,17% 8,20% 8,23% 8,30% 8,23% 8,21% 7,12%
Rail Polska 1,56% 1,52% 1,49%  1,55% 1,64%  1,70% 1,70% 1,71% 1,70% 1,73% 1,76% 1,77% 1,39%
Orlen Kol-Trans 1,73% 1,80% 1,60%  1,65% 1,70%  1,67% 1,57% 1,60% 1,62% 1,64% 1,68% 1,72% 1,30%
STK 1,90% 1,58% 1,56%  1,47% 1,52%  1,58% 1,58% 1,58% 1,63% 1,61% 1,59% 1,62% 0,51%
Freightliner PL 1,45% 1,42% 1,53%  1,51% 1,64%  1,73% 1,77% 1,78% 1,87% 1,97% 2,03% 2,05% 2,17%
ITL Polska 0,73% 0,49% 0,45%  0,44% 0,45%  0,45% 0,43% 0,42% 0,39% 0,37% 0,36% 0,34% 0,84%
PHU Lokomotiv 0,66% 0,49% 0,53%  0,56% 0,57%  0,55% 0,47% 0,42% 0,38% 0,35% 0,34% 0,33% 0,45%
Pozostali 1,81% 1,79% 1,93%  2,05% 2,07%  2,15% 2,26% 2,27% 2,25% 2,21% 2,19% 2,15% 1,95%

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej styczeń-grudzień 2012 roku
(udział>0,5%)

Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów]

  2012 2011 2010 zmiana %  2012/2011 zmiana %  2011/2010
styczeń 5 557 5 995 4 697 -7,30% 27,62%
luty 5 269 5 879 4 995 -10,37% 17,69%
marzec 6 466 6 793 6 193 -4,81% 9,68%
kwiecień 6 307 6 685 6 088 -5,66% 9,81%
maj 6 519 7 202 6 435 -9,48% 11,92%
czerwiec 6 197 6 979 6 195 -11,20% 12,66%
lipiec 6 169 6 936 6 483 -11,06%  6,99%
sierpień 6 298 6 749 6 592 -6,68%  2,37%
wrzesień 6 613 6 819 6 564 -3,03%  3,89%
październik 6 968 6 902 6 938   0,95% -0,51%
listopad 6 498 6 397 6 597   1,58% -3,04%
grudzień 5 538 6 167 5 699 -10,21%  8,21%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2012 roku przewozy towarowe na podstawie otrzymanej licencji WPR

 

1

PKP CARGO S.A.

2

PKP LHS Sp. z o.o.

3

PKP Cargo Service Sp. z o.o.

 

PKP ENERGETYKA S.A.

5

CTL Express Sp. z o.o.

6

CTL Kargo Sp. z o.o.

7

CTL Kolzap Sp. z o.o.

8

CTL Logistics Sp. z o.o.

9

CTL Rail Sp. z o.o.

10

CTL Reggio Sp. z o.o.

11

CTL Train Sp. z o.o.

12

X-TRAIN Sp. z o.o

13

DB Schenker Rail Polska S.A.

14

DB Schenker Rail SPEDKOL  Sp. z o.o.

15

CEMET S.A.

16

DOLKOM Sp. z o.o.

17

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

18

EURONAFT Trzebinia Sp. z o.o.

19

ExTrail Sp. z o.o.

20

FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.

21

GATX Rail Poland Sp. z o.o.

22

Hagans Logistic Sp. z o.o.

23

ITL Polska Sp. z o.o.

24

KOLEJ BAŁTYCKA S.A.

25

Koleje Czeskie Sp. z o.o.

26

KP KOTLARNIA S.A.

27

LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.

28

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

29

MAJKOLTRANS Sp. z o.o.

30

NBE Rail Polska Sp. z o.o. 

31

ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

32

Philip Sp. z o.o.

33

PHU Lokomotiv Bronisław Plata

34

PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.

35

POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

36

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.

37

PRK Kraków S.A.

38

PRKiI Wrocław S.A.

39

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

40

PTK Koltar Tarnów Sp. z o.o.

41

PUK KOLPREM Sp. z o.o.

42

RAIL POLSKA  Sp. z o.o.

43

S&K TRAIN TRANSPORT Sp. z o.o.

44

STK S.A.

45

Tabor Szynowy Opole S.A.

46

TORPOL Sp. z o.o.

47

Transchem Sp. z o.o.

48

TRANSODA Sp. z  o.o.

49

Wiskol Sołtys Waldemar, Sołtys Jarosław Sp.J.

50

Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.

51

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

52

Zakłady Prod-Nap. Taboru Maszyn i Urządzeń M.Dybowski S.J.

53

ZIK Sandomierz Spółka Jawna

 

 
Uwaga: dane 2010-2012 nie obejmują przewozów manewrowych. Dane za rok 2012 nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych. Dane za rok 2011 i 2012 mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

 

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

 

 

do góry