Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy ładunków niebezpiecznych 2010-2011

Przewieziona masa wg grup towarów niebezpiecznych [tys. ton].

  2010 2011 zmiana %
2011/2010
udział %
2010
udział %
2011
łącznie 22 095,824 23 009,341 4,13% 100,00% 100,00%
materiały i przedmioty wybuchowe 15,619 13,675 -12,45% 0,07% 0,06%
gazy 2 694,410 2 543,970 -5,58% 12,19% 11,06%
materiały ciekłe zapalne 15 596,263 16 694,268 7,04% 70,58% 72,55%
materiały stałe zapalne 554,393 1 005,084 81,29% 2,51% 4,37%
materiały samozapalne 237,695 233,785 -1,64% 1,08% 1,02%
materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 36,916 7,652 -79,27% 0,17% 0,03%
materiały utleniające 250,369 103,169 -58,79% 1,13% 0,45%
materiały trujące 164,382 212,831 29,47% 0,74% 0,92%
materiały żrące 1 677,531 1 596,054 -4,86% 7,59% 6,94%
różne materiały i przedmioty niebezpieczne, inne 868,246 598,853 -31,03% 3,93% 2,60%

 

Udział grup towarów niebezpiecznych wg przewiezionej masy w 2011 roku.

 Udział grup towarów niebezpiecznych wg przewiezionej masy w 2011 roku. 

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów niebezpiecznych w 2011 roku.

 Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów niebezpiecznych w 2011 roku. 

 

Wykonana praca przewozowa wg grup towarów niebezpiecznych
[tysięcy tonokilometrów].

  2010 2011 zmiana %
2011/2010
udział %
2010
udział %
2011
łącznie 6 802 160 7 365 196 8,28% 100,00% 100,00%
materiały i przedmioty wybuchowe 6 794 4 137 -39,12% 0,10% 0,06%
gazy 918 861 849 312 -7,57% 13,51% 11,53%
materiały ciekłe zapalne 4 735 001 5 382 852 13,68% 69,61% 73,08%
materiały stałe zapalne 158 420 383 570 142,12% 2,33% 5,21%
materiały samozapalne 25 048 44 662 78,31% 0,37% 0,61%
materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 12 427 5 477 -55,93% 0,18% 0,07%
materiały utleniające 90 664 34 774 -61,65% 1,33% 0,47%
materiały trujące 67 723 84 765 25,16% 1,00% 1,15%
materiały żrące 463 335 399 891 -13,69% 6,81% 5,43%
różne materiały i przedmioty niebezpieczne, inne 323 888 175 756 -45,74% 4,76% 2,39%

 

Udział grup towarów niebezpiecznych wg wykonanej pracy przewozowej w 2011 roku.

 Udział grup towarów niebezpiecznych wg wykonanej pracy przewozowej w 2011 roku. 

 

Udział przewoźników wg pracy przewozowej w 2011 roku.

 Udział przewoźników wg pracy przewozowej w 2011 roku. 

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 63, 22 749 15 64, 22 749 15 65, 22 749 15 66

Logo Przyjazny regulator rynku kolejowego

do góry