Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2020 r./Monthly Statistics 2020

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 29 maja 2020 r.) / Weight, trasnsport performance, operating performance, shares. (next publication 29 May 2020)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel file

  styczeń - marzec
 January - March
2020
styczeń - marzec
 January - March
2019
styczeń - marzec
 January - March
2018
zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
masa towarów (mln ton)/ weight [m ton] 54,2 60,1 61,9 -9,7% -2,90%
praca przewozowa (mln tono-km)/ transport performance [m ton-km] 12 452 14 232,03 14 346,92 -12,5% -0,80%
praca eksploatacyjna (mln poc-km)/ operating performance [m train-km] 18,30 20,66 21,10 -11,4% -2,10%

Przewieziona masa towarów [mln ton]
Weight [m ton]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 17,14 19,69 20,88 -12,93% -5,69%
luty/ February 17,81 19,02 19,37 -6,41% -1,80%
marzec/ March 19,28 21,37 21,63 -9,78% -1,18%
kwiecień/April   20,17 20,45   -1,37%
maj/May   19,37 20,72   -6,52%
czerwiec/June   18,58 20,83   -10,78%
lipiec/July   20,34 21,17   -3,93%
sierpień/August   19,42 21,13   -8,10%
wrzesień/September   19,67 20,60   -4,52%
październik/October   21,41 22,63   -5,41%
listopad/November   19,88 21,48   -7,47%
grudzień/December   17,48 19,36   -9,73%

Udział przewoźników wg masy towarów  (udział>0,5%)
Share of RUs in terms of weight(share>0.5%)

  I-III 2020  I-III  2019   2019
PKP Cargo 37,12% 42,11% 40,35%
DB Cargo Polska 18,23% 17,34% 16,91%
Lotos Kolej 5,44% 4,77% 5,42%
PUK Kolprem 3,90% 3,24% 3,32%
PKP LHS 4,14% 4,29% 4,13%
CTL Logistics 3,85% 3,60% 3,55%
Orlen Kol-Trans 2,81% 2,46% 2,55%
PKP Cargo Service 1,14% 1,14% 1,29%
Freightliner PL 2,22% 2,22% 2,46%
Pol-Miedź Trans 1,88% 1,79% 1,87%
Captrain Polska 1,42% 1,19% 1,37%
Ciech Cargo 1,36% 1,13% 1,19%
Rail Polska 1,44% 1,69% 1,61%
CD Cargo Poland 1,13% 1,52% 1,33%
PCC Intermodal 0,92% 0,86% 0,87%
JSW Logistics 0,88% 0,57% 0,65%
Inter Cargo 0,89% 1,02% 0,98%
LTE Polska  0,82% 0,71% 0,72%
Ecco Rail 0,73% 0,43% 0,58%
Logistics & Transport  0,75% 0,40% 0,47%
Railpolonia sp. z o.o. 0,55% 0,43% 0,44%
STK S.A. 0,35% 0,47% 0,45%
KP Kotlarnia 0,60% 0,74% 1,00%
Eurasian Railway Carrier  0,39% 0,00% 0,03%
Pozostali /Others 7,04% 5,91% 6,47%

      Udział przewoźników wg masy towarów           
styczeń - marzec 2020 roku (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of weight January - March 2020 (share>0.5%)

Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]/
Transport performance [m tkm]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 3 899,52 4 564,82 4 787,80 -14,57% -4,66%
luty/ February 4 132,55 4 507,15 4 530,09 -8,31% -0,51%
marzec/ March 4 420,31 5 160,06 5 029,03 -14,34% 2,61%
kwiecień/April   4 861,75 4 932,92   -1,44%
maj/May   4 677,39 4 965,37   -5,80%
czerwiec/June   4 474,62 4 916,98   -9,00%
lipiec/July   4 782,54 5 099,45   -6,21%
sierpień/August   4 588,68 5 112,62   -10,25%
wrzesień/September   4 566,94 5 013,42   -8,91%
październik/October   5 020,85 5 487,73   -8,51%
listopad/November   4 632,40 5 130,31   -9,71%
grudzień/December   4 067,37 4 636,32   -12,27%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  I-III 2020  I-III  2019   2019
PKP Cargo 42,10% 45,83% 43,92%
Lotos Kolej 10,02% 8,70% 9,79%
PKP LHS 5,89% 5,80% 5,44%
DB Cargo Polska 5,07% 6,02% 5,66%
CTL Logistics 4,40% 4,17% 3,95%
Orlen Kol-Trans 4,08% 3,70% 3,71%
Freightliner PL 3,18% 2,85% 3,17%
PUK Kolprem 2,56% 1,69% 1,89%
Captrain Polska 2,09% 1,78% 1,97%
Inter Cargo 1,93% 2,32% 2,33%
Logistics & Transport  1,52% 0,68% 0,87%
CD Cargo Poland 1,46% 2,06% 1,75%
PCC Intermodal 1,37% 1,13% 1,19%
Rail Polska 1,35% 1,69% 1,75%
Pol-Miedź Trans 1,32% 1,53% 1,80%
Ciech Cargo 1,12% 0,96% 0,98%
LTE Polska 0,96% 1,01% 1,02%
Ecco Rail 0,95% 0,56% 0,82%
Olavion 0,84% 0,81% 0,82%
HSL 0,72% 0,51% 0,58%
Railpolonia 0,71% 0,63% 0,60%
Metrans Polonia 0,64% 0,41% 0,44%
Transchem 0,47% 0,44% 0,40%
STK 0,40% 1,03% 0,94%
Pozostali /Others 4,82% 3,69% 4,20%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej 
styczeń - marzec  2020 (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of transport performance January - March 2020  (share>0.5%)

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 5,88 6,69 6,97 -12,15% -3,95%
luty/ February 6,06 6,47 6,67 -6,36% -2,96%
marzec/ March 6,35 7,49 7,46 -15,17% 0,39%
kwiecień/April   7,06 7,30   -3,24%
maj/May   6,97 7,31   -4,74%
czerwiec/June   6,63 7,33   -9,54%
lipiec/July   6,96 7,58   -8,23%
sierpień/August   6,72 7,59   -11,43%
wrzesień/September   6,80 7,48   -9,09%
październik/October   7,47 8,01   -6,68%
listopad/November   6,89 7,57   -9,02%
grudzień/December   6,19 6,75   -8,21%

Średnia odległość przewozu 1 tony (km)
Average distance [km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 227 232 229 -1,89% 1,10%
luty/ February 232 237 234 -2,03% 1,32%
marzec/ March 229 241 233 -5,05% 3,84%
kwiecień/April   241 241   -0,07%
maj/May   242 240   0,77%
czerwiec/June   241 236   2,00%
lipiec/July   235 241   -2,38%
sierpień/August   236 242   -2,34%
wrzesień/September   232 243   -4,60%
październik/October   235 242   -3,27%
listopad/November   233 239   -2,42%
grudzień/December   233 239   -2,82%

Wykaz przewoźników realizujących w 2020 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego/
List of railway undertakings performing freight transport activity in 2020 based on freight licence

1 Agnieszka Dolata prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Żwirownia DOLATA""Beton DOLATA" Agnieszka Dolata
2 Alza Cargo sp. z o.o.
3 Barter S.A.
4 Bartex sp. z o.o.
5 Budimex Kolejnictwo S.A.
6 Captrain Polska sp. z o.o.
7 Cargo Master sp. z o.o.
8 CARGO Przewozy Towarowe, Transport sp. z o.o. sp. k.
9 CD Cargo Poland sp. z o.o.
10 Cemet S.A.
11 Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o.
12 CIECH Cargo sp. z o.o.
13 Colas Rail Polska Sp. z o. o.
14 CTL Logistics sp. z o.o.
15 CTL Północ sp. z o.o.
16 DB Cargo Polska S.A.
17 DB Cargo Spedkol sp. z o.o.
18 DOLKOM sp. z o.o.
19 Ecco Rail sp. z o.o.
20 Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. (dawniej Octopus Rail sp. z o.o.)
21 Eurotrans sp. z o.o.
22 Freightliner PL sp. z o.o.
23 Grupa Azoty "KOLTAR" sp. z o.o.
24 HSL Polska Sp. z o.o.
25 Inter Cargo sp. z o.o.
26 IRT sp. z o.o.
27 JSW Logistics sp. z o. o.
28 Karpiel sp. z o.o.
29 Kolej Bałtycka S.A.
30 Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
31 Logistics & Transport Company sp. z o.o. 
32 Lotos Kolej sp. z o.o.
33 LTE Polska sp. z o.o.
34 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
35 Majkoltrans sp. z o.o.
36 METRANS Polonia sp. z o. o.
37 Moris sp. z o.o.
38 NKN Usługi Kolejowe sp. z o. o.
39 Olavion sp. z o.o.
40 Omniloko sp. z o.o.
41 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
42 ORLEN KolTrans sp. z o.o.
43 PBS Transkol Sp. z o.o.
44 PCC Intermodal S.A.
45 PKP Cargo International a.s. (dawniej AWT a.s.)
46 PKP Cargo S.A.
47 PKP Energetyka S.A.
48 PKP LHS sp. z o.o.
49 PNUIK Kraków Sp. z o.o.
50 Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
51 POSW Depol sp. z o.o.
52 POZ BRUK sp. z o.o. sp.j.
53 PPM-T sp. z o.o.
54 PROTOR sp. z o.o. 
55 PRT Torrems sp. z o.o.
56 PUK Kolprem sp. z o.o.
57 Rail Cargo Carrier - Poland sp. z o.o. (dawniej Rail Time Polska sp. z o.o.)
58 Rail Polska sp. z o.o.
59 Rail STM sp. z o.o. (dawniej Cityline sp. z o.o.)
60 Railpolonia sp. z o.o.
61 SKPL Cargo sp. z o.o.
62 STK S.A.
63 Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.
64 Tabor Rail sp. z o.o.
65 TKP Silesia sp. z o.o. sp.k.
66 Torpol sp. z o.o.
67 Track Tec Logistics sp. z o.o.
68 Trainspeed sp. z o.o.
69 Trakcja PRKiI S.A.
70 Transchem sp. z o.o.
71 Wiskol sp. z o.o. s.k.
72 Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o.
73 ZRK DOM sp. z o.o.
74 ZUE S.A.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry