Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

 english version Logo Przyjazny Regulator Rynku Kolejowego

Przewozy pasażerskie ogółem.

styczeń-grudzień   2014 2013 zmiana % 2014/2013
liczba pasażerów [tysięcy]  269 068,66 270 398,02 -0,49%
praca przewozowa [mln  pas-km] 16 071,42 16 797,30 -4,32%Przewieziona liczba pasażerów [tysięcy osób].

  2014 2013 2012 zmiana % 2014/2013 zmiana % 2013/2012
styczeń 23 075,39 22 319,52 23 236,53 3,39% -3,95%
luty 22 170,74 21 467,49 21 791,98 3,28% -1,49%
marzec 23 452,19 22 017,28 23 206,50 6,52% -5,12%
kwiecień 22 574,57 23 385,81 22 381,11 -3,47% 4,49%
maj 23 543,94 23 119,78 24 127,48 1,83% -4,18%
czerwiec 21 698,94 21 875,25 22 920,83 -0,81% -4,56%
lipiec 21 728,79 22 624,18 21 974,64 -3,96% 2,96%
sierpień 21 754,28 21 795,64 21 933,29 -0,19% -0,63%
wrzesień 22 415,79 22 919,31 22 926,75 -2,20% -0,03%
październik 23 885,72 24 806,96 25 180,41 -3,71% -1,48%
listopad 22 408,48 23 296,34 23 637,65 -3,81% -1,44%
grudzień 20 359,85 20 770,46 20 586,91 -1,98% 0,89%

Wykres liczba przewiezionych osób
 

Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów.

  2014 rok
2013
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 29,80% 29,71% 29,96% 29,79% 29,72% 29,61% 29,47% 29,43% 29,53% 29,56% 29,60% 29,48% 31,39%
PKP Intercity 8,73% 8,82% 8,70% 8,75% 8,74% 8,92% 9,31% 9,64% 9,59% 9,51% 9,46% 9,49% 11,36%
PKP SKM 12,72% 12,68% 12,87% 12,77% 12,86% 12,85% 13,09% 13,18% 13,23% 13,28% 13,32% 13,28% 13,02%
WKD 2,72% 2,55% 2,64% 2,72% 2,75% 2,82% 2,80% 2,80% 2,85% 2,90% 2,94% 2,95% 2,74%
Koleje Mazowieckie 23,63% 23,18% 22,97% 23,46% 23,45% 23,56% 23,42% 23,39% 23,48% 23,34% 23,27% 23,26% 23,09%
SKM Warszawa 10,34% 11,10% 10,80% 10,54% 10,54% 10,32% 10,09% 9,79% 9,45% 9,44% 9,41% 9,51% 8,35%
Arriva RP 1,70% 1,74% 1,75% 1,74% 1,74% 1,73% 1,72% 1,71% 1,71% 1,72% 1,72% 1,71% 0,92%
Koleje Dolnośląskie 1,33% 1,28% 1,28% 1,27% 1,26% 1,27% 1,27% 1,27% 1,29% 1,31% 1,31% 1,34% 0,90%
Koleje Wielkopolskie 2,97% 2,84% 2,82% 2,77% 2,74% 2,71% 2,65% 2,63% 2,66% 2,68% 2,69% 2,69% 2,00%
Koleje Śląskie 5,93% 5,98% 6,09% 6,05% 6,06% 6,04% 5,95% 5,89% 5,90% 5,96% 5,98% 5,96% 6,04%
Koleje Małopolskie - - - - - - - - - - - 0,01% -
UBB 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 0,16% 0,18% 0,20% 0,20% 0,20% 0,19% 0,18% 0,18%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

- - - - - 0,016% 0,040% 0,057% 0,074% 0,087% 0,107% 0,127% -
Pozostali - - - 0,0004% 0,004% 0,004% 0,007% 0,010% 0,012% 0,011% 0,010% 0,009% 0,0138%

* wzrost udziału w spółce SKM Warszawa wynika z wprowadzenia w czerwcu 2013r. elektronicznego systemu liczenia podróżnych zainstalowanego w pojazdach
Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów

styczeń-grudzień 2014 roku.

  

Wykres udziały przewoźników wg liczby przewiezionych osób


Wykonana praca przewozowa [mln pasażerokilometrów].

  2014 2013 2012 zmiana %  2014/2013 zmiana % 2013/2012
styczeń 1 301,95 1 295,79 1 430,51 0,47% -9,42%
luty 1 257,40 1 278,19 1 339,36 -1,63% -4,57%
marzec 1 279,16 1 321,75 1 400,85 -3,22% -5,65%
kwiecień 1 288,74 1 391,16 1 466,55 -7,36% -5,14%
maj 1 334,80 1 439,71 1 532,01 -7,29% -6,02%
czerwiec 1 342,93 1 402,70 1 541,09 -4,26% -8,98%
lipiec 1 592,83 1 682,69 1 780,07 -5,34% -5,47%
sierpień 1 600,70 1 670,64 1 693,37 -4,19% -1,34%
wrzesień 1 291,21 1 364,43 1 462,06 -5,37% -6,68%
październik 1 322,57 1 398,97 1 517,66 -5,46% -7,82%
listopad 1 245,27 1 325,19 1 391,53 -6,03% -4,77%
grudzień 1 213,85 1 226,09 1 305,25 -1,00% -6,06%


 

Wykres praca przewozowa wykonana w przewozie osób

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej.

  2014 rok
2013
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 30,32% 30,69% 31,26% 31,25% 31,23% 30,98% 30,35% 29,78% 29,83% 29,99% 30,11% 30,01% 30,56%
PKP Intercity 34,59% 35,51% 35,10% 35,37% 35,60% 36,36% 38,24% 39,74% 39,55% 39,15% 38,85% 38,90% 42,18%
PKP SKM 5,18% 5,16% 5,37% 5,38% 5,43% 5,38% 5,26% 5,15% 5,21% 5,28% 5,34% 5,35% 4,77%
WKD 0,76% 0,71% 0,73% 0,75% 0,75% 0,77% 0,74% 0,72% 0,74% 0,77% 0,79% 0,80% 0,70%
Koleje Mazowieckie 17,02% 15,87% 15,35% 15,24% 15,01% 14,74% 14,18% 13,79% 13,82% 13,81% 13,81% 13,78% 13,24%
SKM Warszawa 2,75% 2,94% 2,90% 2,82% 2,81% 2,71% 2,55% 2,40% 2,34% 2,35% 2,36% 2,39% 2,02%
Arriva RP 1,34% 1,32% 1,33% 1,32% 1,32% 1,29% 1,23% 1,19% 1,20% 1,21% 1,22% 1,21% 0,54%
Koleje Dolnośląskie 1,18% 1,19% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,20% 1,17% 1,19% 1,22% 1,24% 1,27% 0,69%
Koleje Wielkopolskie 2,62% 2,42% 2,42% 2,37% 2,34% 2,29% 2,17% 2,09% 2,12% 2,15% 2,17% 2,17% 1,45%
Koleje Śląskie 4,24% 4,19% 4,30% 4,26% 4,27% 4,22% 4,04% 3,91% 3,93% 4,00% 4,03% 4,02% 3,85%
Koleje Małopolskie - - - - - - - - - - - 0,003% -
UBB 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,004% 0,004%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna - - - - - 0,017% 0,033% 0,046% 0,057% 0,067% 0,082% 0,096% -
Pozostali - - - 0,0003% 0,0017% 0,0016% 0,0021% 0,0030% 0,0030% 0,0029% 0,0026% 0,0024% 0,0084%

* wzrost udziału w spółce SKM Warszawa wynika z wprowadzenia w czerwcu 2013r. elektronicznego systemu liczenia podróżnych zainstalowanego w pojazdach

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

styczeń-grudzień 2014 roku.

Wykres udziały przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

 Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów].

  2014 2013 2012 zmiana %  2014/2013 zmiana %  2013/2012
styczeń 11 686 12 129 12 306 -3,65% -1,44%
luty 10 639 10 889 11 577 -2,30% -5,94%
marzec 11 360 11 696 12 151 -2,87% -3,74%
kwiecień 10 809 11 421 11 474 -5,35% -0,47%
maj 11 163 11 573 11 897 -3,54% -2,72%
czerwiec 10 995 11 075 11 963 -0,72% -7,43%
lipiec 12 035 12 074 12 610 -0,33% -4,25%
sierpień 11 847 11 898 12 568 -0,43% -5,33%
wrzesień 10 964 10 996 11 604 -0,29% -5,23%
październik 11 269 11 428 11 929 -1,39% -4,20%
listopad 10 939 10 824 11 501 1,06% -5,89%
grudzień 11 693 11 098 12 489 5,36% -11,14%Wykres wykonana praca eksploatacyjna w przewozie osób

Wykaz przewoźników realizujących w 2014 roku przewozy pasażerskie na podstawie licencji WPO wydanej przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego.

 

 

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Dolnosląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
13 Freightliner PL Sp. z o.o.
14 Rail Time Polska Sp. z o.o. (dawniej NBE Rail Polska Sp. z o.o.)
15 Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.
16 Cargo Master Sp. z o.o.
17 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
18 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.


Uwaga: dane za 2014 rok nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane za 2013 i 2014 rok mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

 

W celu otrzymania edytowalnej wersji danych statystycznych (MS Word, MS Excel) prosimy o kontakt na adres: sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

Najnowsze statystyki dotyczące rynku kolejowych przewozów pasażerskich dostępne również z poziomu telefonu komórkowego wyposażonego w funkcję dostępu do sieci internet. Zeskanuj poniższy kod z bezpośrednim linkiem do podstrony Urzędu Transportu Kolejowego.

Kod do zeskanowania

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. (22) 749 15 63, (22) 749 15 64, (22) 749 15 65, (22) 749 15 66

Logo Przyjazny Regulator Rynku Kolejowego

do góry