Nawigacja

Dane archiwalne

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników. Aktualizacja miesięczna (nast. aktualizacja 31.05.2017)

Szczegółowe dane w formie edytowalnej 

Przewozy pasażerskie ogółem

Parametry styczeń - marzec
2017
styczeń - marzec
2016
styczeń - marzec
2015
zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
liczba pasażerów (mln) 75,21 71,49 68,36 5,21% 4,58%
praca przewozowa (mln pas-km) 4 631,53 4 287,72 3 837,52 8,02% 11,73%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 40,53 39,20 35,23 3,39% 11,27%

Liczba pasażerów [mln osób] 

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 25,50 23,36 22,49 9,18% 3,86%
luty 23,39 23,41 21,57 -0,05% 8,50%
marzec 26,32 24,72 24,29 6,45% 1,77%
kwiecień   24,55 23,60   4,03%
maj   25,44 24,77   2,71%
czerwiec   24,38 23,28   4,73%
lipiec   25,43 23,02   10,45%
sierpień   24,24 22,82   6,21%
wrzesień   23,32 22,22   4,97%
październik   25,68 25,38   1,17%
listopad   24,61 24,53   0,33%
grudzień   23,40 22,32   4,83%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

  I-III 2017 I-III 2016 rok 2016
Przewozy Regionalne 26,74% 27,49% 27,16%
Koleje Mazowieckie 21,92% 21,02% 20,81%
PKP SKM 13,71% 14,37% 14,31%
PKP Intercity 12,39% 11,48% 13,17%
SKM Warszawa 8,05% 8,88% 8,14%
Koleje Śląskie 5,16% 5,75% 5,24%
Koleje Dolnośląskie 2,99% 2,47% 2,50%
Koleje Wielkopolskie 2,80% 2,90% 2,82%
WKD 2,39% 2,68% 2,35%
Koleje Małopolskie 1,80% 1,22% 1,64%
ŁKA 1,18% 0,82% 0,86%
Arriva RP 0,75% 0,79% 0,80%
UBB 0,11% 0,13% 0,17%
Pozostali 0,001% 0,00001% 0,02%

 

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń - marzec 2017

 

 

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 1 546,47 1 385,45 1 257,09 11,62% 10,21%
luty 1 496,32 1 437,02 1 251,25 4,13% 14,85%
marzec 1 588,74 1 465,25 1 329,17 8,43% 10,24%
kwiecień   1 494,78 1 387,71   7,72%
maj   1 637,91 1 464,48   11,84%
czerwiec   1 609,51 1 490,52   7,98%
lipiec   1 986,52 1 792,58   10,82%
sierpień   1 944,74 1 782,85   9,08%
wrzesień   1 564,12 1 404,76   11,34%
październik   1 596,76 1 488,75   7,25%
listopad   1 530,79 1 415,64   8,13%
grudzień   1 528,15 1 378,20   10,88%

 

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

  I-III 2017 I-III 2016  rok 2016
PKP Intercity 46,50% 44,77% 49,35%
Przewozy Regionalne 22,42% 24,09% 22,22%
Koleje Mazowieckie 12,38% 12,34% 11,28%
PKP SKM 5,86% 6,19% 5,74%
Koleje Śląskie 3,49% 3,58% 3,09%
Koleje Dolnośląskie 2,64% 2,25% 2,22%
Koleje Wielkopolskie 2,12% 2,27% 2,04%
SKM Warszawa 1,96% 2,22% 1,86%
Koleje Małopolskie 0,82% 0,44% 0,49%
ŁKA 0,72% 0,62% 0,64%
WKD 0,59% 0,69% 0,56%
Arriva RP 0,49% 0,54% 0,50%
UBB 0,003% 0,003% 0,004%
Pozostali 0,001% 0,000004% 0,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń - marzec 2017

 

 

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2017 2016 2015 zmiana %
2017/2016
zmiana %
2016/2015
styczeń 13,89 13,20 11,96 5,22% 10,37%
luty 12,72 12,74 11,09 -0,20% 14,88%
marzec 13,93 13,26 12,18 5,02% 8,87%
kwiecień   12,98 11,63   11,59%
maj   13,47 11,94   12,82%
czerwiec   13,34 11,71   13,85%
lipiec   14,28 12,66   12,81%
sierpień   14,01 12,49   12,24%
wrzesień   13,07 11,58   12,87%
październik   13,23 12,10   9,40%
listopad   12,92 11,69   10,51%
grudzień   13,48 12,41   8,54%

 

Średnia odłegłość przejazdu [km]

  2017 2016 2015 zmiana 2017/2016

zmiana 2016/2015

styczeń 61 59 56 2,24% 6,11%
luty 64 61 58 4,18% 5,85%
marzec 60 59 55 1,86% 8,32%
kwiecień   61 59   3,54%
maj   64 59   8,89%
czerwiec   66 64   3,11%
lipiec   78 78   0,33%
sierpień   80 78   2,70%
wrzesień   67 63   6,07%
październik   62 59   6,01%
listopad   62 58   7,78%
grudzień   65 62   5,77%

 

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2017 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
13 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 SKPL Cargo Sp. z o.o.
16 Railpolonia Sp. z o.o.


Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry