Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy pasażerskie w 2013 r.

01.04.2014

 

Przewozy pasażerskie ogółem

styczeń-grudzień   2013 2012 zmiana % 2013/2012
liczba pasażerów [tysięcy] 270 398,02 273 904,07 -1,28%
praca przewozowa [mln. pas-km] 16 797,30 17 860,31 -5,95%Przewieziona liczba pasażerów [tysięcy osób]

  2013 2012 2011 zmiana % 2013/2012 zmiana % 2012/2011
styczeń 22 319,52 23 236,53 21 950,35 -3,95% 5,86%
luty 21 467,49 21 791,98 20 736,89 -1,49% 5,09%
marzec 22 017,28 23 206,50 22 400,72 -5,12% 3,60%
kwiecień 23 385,81 22 381,11 21 499,82 4,49% 4,10%
maj 23 119,78 24 127,48 23 366,23 -4,18% 3,26%
czerwiec 21 875,25 22 920,83 21 213,33 -4,56% 8,05%
lipiec 22 624,18 21 974,64 20 751,57 2,96% 5,89%
sierpień 21 795,64 21 933,29 21 932,76 -0,63% 0,002%
wrzesień 22 919,31 22 926,75 21 999,12 -0,03% 4,22%
październik 24 806,96 25 180,41 24 154,81 -1,48% 4,25%
listopad 23 296,34 23 637,65 23 279,33 -1,44% 1,54%
grudzień 20 770,46 20 586,91 21 236,69 0,89% -3,06%

Wykres liczba przewiezionych osób
 

   Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów

  2013 rok
2012
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 32,88% 32,73% 32,92% 32,89% 32,85% 32,59% 32,09% 31,85% 31,75% 31,61% 31,54% 31,39% 36,88%
PKP Intercity 11,20% 11,29% 11,29% 11,16% 11,23% 11,30% 11,56% 11,82% 11,69% 11,56% 11,45% 11,36% 12,87%
PKP SKM 12,84% 13,07% 12,94% 12,97% 13,03% 13,02% 13,15% 13,14% 13,12% 13,08% 13,08% 13,02% 13,44%
WKD 2,60% 2,67% 2,56% 2,56% 2,59% 2,63% 2,66% 2,69% 2,70% 2,72% 2,71% 2,74% 2,59%
Koleje Mazowieckie 23,22% 23,32% 23,35% 23,35% 23,23% 23,34% 23,21% 23,11% 23,17% 23,07% 23,04% 23,09% 21,58%
SKM Warszawa 6,91% 6,58% 6,62% 6,69% 6,64% 6,81% 7,21% 7,41% 7,59% 7,94% 8,15% 8,35% 6,30%
Arriva RP 0,92% 0,91% 0,92% 0,92% 0,93% 0,93% 0,92% 0,91% 0,91% 0,91% 0,91% 0,92% 0,91%
Koleje Dolnośląskie 0,64% 0,63% 0,64% 0,66% 0,67% 0,73% 0,77% 0,80% 0,83% 0,86% 0,88% 0,90% 0,67%
Koleje Wielkopolskie 1,98% 1,95% 1,92% 1,95% 1,95% 1,96% 1,92% 1,91% 1,93% 1,96% 1,98% 2,00% 1,22%
Koleje Śląskie 6,69% 6,72% 6,71% 6,71% 6,73% 6,52% 6,31% 6,16% 6,09% 6,08% 6,08% 6,04% 3,33%
UBB 0,12% 0,12% 0,13% 0,13% 0,14% 0,17% 0,18% 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 0,18% 0,18%
Pozostali 0,000% 0,0001% 0,002% 0,009% 0,008% 0,008% 0,0095% 0,0132% 0,0172% 0,0164% 0,0150% 0,0138% 0,0079%


Udział przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów styczeń-grudzień 2013 r.

  

Wykres udziały przewoźników wg liczby przewiezionych osób


Wykonana praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2013 2012 2011 zmiana %  2013/2012 zmiana % 2012/2011
styczeń 1 295,79 1 430,51 1 370,80 -9,42% 4,36%
luty 1 278,19 1 339,36 1 324,00 -4,57% 1,16%
marzec 1 321,75 1 400,85 1 391,88 -5,65% 0,64%
kwiecień     1391,16    1 466,55 1 445,88 -5,14% 1,43%
maj 1 439,71 1 532,01 1 548,12 -6,02% -1,04%
czerwiec 1 402,70 1 541,09 1 623,54 -8,98% -5,08%
lipiec 1 682,69 1 780,07 1 797,23 -5,47% -0,95%
sierpień 1 670,64 1 693,37 1 821,34 -1,34% -7,03%
wrzesień 1 364,43 1 462,06 1 462,93 -6,68% -0,06%
październik 1 398,97 1 517,66 1 549,99 -7,82% -2,09%
listopad 1 325,19 1 391,53 1 443,19 -4,77% -3,58%
grudzień 1 226,09 1 305,25 1 390,11 -6,06% -6,10%


 

Wykres praca przewozowa wykonana w przewozie osób

   Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

  2013 rok
2012
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
Przewozy Regionalne 32,12% 31,80% 32,23% 32,37% 32,24% 31,86% 31,03% 30,36% 30,34% 30,46% 30,56% 30,56% 34,22%
PKP Intercity 39,98% 40,47% 39,99% 39,66% 39,96% 40,50% 42,12% 43,48% 43,22% 42,73% 42,39% 42,18% 43,90%
PKP SKM 5,04% 5,08% 5,04% 5,03% 5,00% 4,93% 4,80% 4,65% 4,68% 4,73% 4,77% 4,77% 4,70%
WKD 0,70% 0,71% 0,68% 0,68% 0,67% 0,68% 0,67% 0,66% 0,67% 0,68% 0,69% 0,70% 0,62%
Koleje Mazowieckie 14,37% 14,24% 14,11% 14,07% 13,86% 13,77% 13,32% 12,96% 13,06% 13,13% 13,17% 13,24% 11,89%
SKM Warszawa 1,79% 1,68% 1,68% 1,69% 1,66% 1,69% 1,73% 1,73% 1,79% 1,89% 1,96% 2,02% 1,45%
Arriva RP 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,55% 0,53% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,54% 0,51%
Koleje Dolnośląskie 0,48% 0,47% 0,47% 0,49% 0,51% 0,55% 0,57% 0,58% 0,61% 0,65% 0,67% 0,69% 0,49%
Koleje Wielkopolskie 1,29% 1,31% 1,30% 1,35% 1,36% 1,38% 1,35% 1,32% 1,35% 1,40% 1,43% 1,45% 0,59%
Koleje Śląskie 3,67% 3,69% 3,93% 4,08% 4,18% 4,08% 3,88% 3,75% 3,76% 3,81% 3,84% 3,85% 1,63%
UBB 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,004% 0,004% 0,005% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004%
Pozostali 0,000% 0,00002% 0,005% 0,0112% 0,0096% 0,0083% 0,0076% 0,0077% 0,0095% 0,0097% 0,0090% 0,0084% 0,0037%
 

 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej styczeń-grudzień 2013 r.

Wykres udziały przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej

 Wykonana praca eksploatacyjna [tysięcy pociągokilometrów]

  2013 2012 2011 zmiana %  2013/2012 zmiana %  2012/2011
styczeń 12 096 12 306 12 431 -1,71% -1,01%
luty 10 857 11 577 11 499 -6,22% 0,68%
marzec 11 663 12 151 12 344 -4,02% -1,56%
kwiecień 11 385 11 474 11 691 -0,78% -1,85%
maj 11 534 11 897 11 952 -3,05% -0,46%
czerwiec 11 037 11 963 12 063 -7,74% -0,83%
lipiec 12 033 12 610 12 503 -4,58% 0,85%
sierpień 11 860 12 568 12 362 -5,63% 1,67%
wrzesień 10 964 11 604 11 934 -5,51% -2,77%
październik 11 387 11 929 11 634 -4,54% 2,54%
listopad 10 792 11 501 11 699 -6,16% -1,69%
grudzień 11 426 12 489 12 211 -8,51% 2,28%Wykres wykonana praca eksploatacyjna w przewozie osób

Wykaz przewoźników realizujących w 2013 roku przewozy pasażerskie na podstawie otrzymanej licencji WPO

 

 

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
3 PKP Cargo S.A.
4 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
6 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
7 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - Warszawa
8 Koleje Dolnośląskie S.A.
9 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
10 Koleje Śląskie Sp. z o.o.
11 Arriva RP Sp. z o.o.
12 Cargo Master Sp. z o.o.
13 Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
14 Freightliner PL Sp. z o.o.
15 NBE Rail Polska Sp. z o.o.
16 S&K Train Transport Sp. z o.o.


Uwaga: dane za 2013 rok nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane za 2012 i 2013 rok mogą podlegać nieznacznym korektom i uzupełnieniom.

W celu otrzymania edytowalnej wersji danych statystycznych (MS Word, MS Excel) prosimy o kontakt na adres: sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

Najnowsze statystyki dotyczące rynku kolejowych przewozów pasażerskich dostępne również z poziomu telefonu komórkowego wyposażonego w funkcję dostępu do sieci internet. Zeskanuj poniższy kod z bezpośrednim linkiem do podstrony Urzędu Transportu Kolejowego.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

 

do góry