Nawigacja

Statystyka przewozów pasażerskich

Dane eksploatacyjne w 2020 r./Monthly statistics 2020

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 26 lutego 2021 r.)/ Number of passenger, transport performance, operational performance (next publication 26 February 2021)

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

 

 Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel file

Przewozy pasażerskie ogółem w 2020 r.
Passenger rail transport results in 2020

  styczeń - grudzień /
January - December
2020
styczeń - grudzień /
January - December
2019
styczeń - grudzień /
January - December
2018
zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
liczba pasażerów (mln)/ number of passengers [m] 209,15 335,90 310,28 -37,73% 8,26%
praca przewozowa (mln pas-km)/ transport performance [m pass-km] 12 654,31 22 065,20 21 047,33 -42,65% 4,84%
praca eksploatacyjna(mln poc-km)/ operating performance  [m train-km] 160,21 170,97 165,60 -6,29% 3,24%

Liczba pasażerów [mln osób]
Number of passengers [m]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 28,53 26,51 25,06 7,61% 5,81%
luty/February 27,54 25,20 23,15 9,26% 8,86%
marzec/March 17,75 28,15 24,39 -36,94% 15,42%
kwiecień/April 6,10 26,52 25,26 -77,01% 5,01%
maj/May 9,80 28,46 26,76 -65,56% 6,36%
czerwiec/June 14,55 27,35 25,97 -46,80% 5,31%
lipiec/July 18,89 28,10 26,38 -32,77% 6,53%
sierpień/August 20,14 28,30 26,31 -28,83% 7,56%
wrzesień/September 21,61 28,82 25,91 -25,04% 11,24%
październik/October 18,54 31,19 28,47 -40,56% 9,56%
listopad/November 12,42 29,39 27,22 -57,72% 7,98%
grudzień/December 13,28 27,89 25,41 -52,39% 9,77%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów
Share of RUs in terms of number of passengers

  2020 2019
Polregio 26,65% 26,46%
Koleje Mazowieckie 19,99% 18,49%
PKP Intercity 12,75% 14,55%
PKP SKM 12,09% 12,83%
SKM Warszawa 7,14% 6,56%
Koleje Śląskie 6,21% 6,07%
Koleje Dolnośląskie 4,38% 4,20%
Koleje Wielkopolskie 3,62% 3,62%
ŁKA 2,22% 1,79%
WKD 2,21% 2,62%
Koleje Małopolskie 1,87% 1,93%
Arriva RP 0,73% 0,69%
Pozostali/Others 0,16% 0,19%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów
styczeń - grudzień 2020
Share of RUs in terms of number of passengers January - December 2020

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]
Transport performance[m pass-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 1 718,20 1 624,53 1 572,38 5,77% 3,32%
luty/February 1 695,50 1 604,65 1 489,09 5,66% 7,76%
marzec/March 970,89 1 690,50 1 556,68 -42,57% 8,60%
kwiecień/April 282,13 1 718,76 1 641,60 -83,59% 4,70%
maj/May 510,26 1 847,81 1 795,79 -72,39% 2,90%
czerwiec/June 876,77 1 908,35 1 820,54 -54,06% 4,82%
lipiec/July 1 360,03 2 195,52 2 167,93 -38,05% 1,27%
sierpień/August 1 548,01 2 277,63 2 173,89 -32,03% 4,77%
wrzesień/September 1 249,99 1 835,00 1 745,06 -31,88% 5,15%
październik/October 981,26 1 867,60 1 777,15 -47,46% 5,09%
listopad/November 677,89 1 766,68 1 678,05 -61,63% 5,28%
grudzień/December 783,39 1 728,16 1 629,18 -54,67% 6,08%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  2020 2019
PKP Intercity 48,60% 52,78%
Polregio 21,88% 20,21%
Koleje Mazowieckie 10,41% 9,70%
PKP SKM 4,76% 4,49%
Koleje Dolnośląskie 3,37% 3,09%
Koleje Śląskie 3,35% 3,27%
Koleje Wielkopolskie 2,37% 1,99%
SKM Warszawa 1,77% 1,50%
Koleje Małopolskie 1,39% 1,12%
ŁKA 1,13% 0,83%
WKD 0,55% 0,60%
Arriva RP 0,38% 0,37%
Pozostali/Others 0,03% 0,04%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
styczeń - grudzień 2020
Share of RUs in terms of transport performance 
January - December 2020

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 15,37 14,42 14,27 6,56% 1,07%
luty/February 14,37 13,09 12,96 9,73% 1,05%
marzec/March 13,17 14,17 13,94 -7,02% 1,59%
kwiecień/April 9,32 13,68 13,33 -31,87% 2,66%
maj/May 10,04 14,10 13,42 -28,83% 5,09%
czerwiec/June 11,77 13,74 13,50 -14,34% 1,79%
lipiec/July 14,55 15,20 14,61 -4,30% 4,04%
sierpień/August 14,54 15,12 14,55 -3,85% 3,89%
wrzesień/September 14,12 13,95 13,38 1,25% 4,22%
październik/October 14,65 14,65 14,13 -0,03% 3,66%
listopad/November 13,86 14,01 13,65 -1,08% 2,65%
grudzień/December 14,46 14,83 13,85 -2,48% 7,05%

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera [km]
Average distance [km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 60 61 63 -1,71% -2,36%
luty/February 62 64 64 -3,29% -1,01%
marzec/March 55 60 64 -8,92% -5,91%
kwiecień/April 46 65 65 -28,59% -0,30%
maj/May 52 65 67 -19,83% -3,26%
czerwiec/June 60 70 70 -13,63% -0,47%
lipiec/July 72 78 82 -7,86% -4,94%
sierpień/August 77 80 83 -4,50% -2,59%
wrzesień/September 58 64 67 -9,13% -5,47%
październik/October 53 60 62 -11,60% -4,08%
listopad/November 55 60 62 -9,24% -2,50%
grudzień/December 59 62 64 -4,79% -3,36%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2020 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
List of railway undertakings performing passenger transport activity in 2020 based on passenger licence

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (od 23 stycznia 2020 - POLREGIO sp. z o.o.)
14 SKPL Cargo sp. z o.o. 
15 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
16 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
17 Leo Express Global A.S.* - licencja wydana przez regulatora innego państwa członkowskiego UE

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry