Nawigacja

Statystyka przewozów pasażerskich

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2020 r./Monthly statistics 2020

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 28 sierpnia 2020 r.)/ Number of passenger, transport performance, operational performance (next publication 28 August 2020)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem w 2020 r.
Passenger rail transport results in 2020

  styczeń - czerwiec /
January - June
2020
styczeń - czerwiec /
January - June
2019
styczeń - czerwiec /
January - June
2018
zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
liczba pasażerów (mln)/ number of passengers [m] 104,26 162,20 150,58 -35,72% 7,71%
praca przewozowa (mln pas-km)/ transport performance [m pass-km] 6 053,74 10 394,60 9 876,07 -41,76% 5,25%
praca eksploatacyjna(mln poc-km)/ operating performance  [m train-km] 74,38 83,14 81,40 -10,54% 2,14%

Liczba pasażerów [mln osób]
Number of passengers [m]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 28,53 26,51 25,06 7,61% 5,81%
luty/February 27,54 25,20 23,15 9,26% 8,86%
marzec/March 17,75 28,15 24,39 -36,94% 15,42%
kwiecień/April 6,10 26,52 25,26 -77,01% 5,01%
maj/May 9,80 28,46 26,76 -65,56% 6,36%
czerwiec/June 14,55 27,35 25,97 -46,80% 5,31%
lipiec/July   28,10 26,38   6,53%
sierpień/August   28,30 26,31   7,56%
wrzesień/September   28,82 25,91   11,24%
październik/October   31,19 28,47   9,56%
listopad/November   29,39 27,22   7,98%
grudzień/December   27,89 25,41   9,77%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów/
Share of RUs in terms of number of passengers

  I-VI 2020  I-VI 2019 2019
Polregio 27,03% 26,37% 26,46%
Koleje Mazowieckie 19,66% 18,92% 18,49%
PKP SKM 12,58% 12,97% 12,83%
PKP Intercity 11,96% 14,06% 14,55%
SKM Warszawa 7,30% 6,70% 6,56%
Koleje Śląskie 6,33% 5,98% 6,07%
Koleje Dolnośląskie 4,08% 4,10% 4,20%
Koleje Wielkopolskie 3,79% 3,66% 3,62%
WKD 2,41% 2,71% 2,62%
ŁKA 2,22% 1,76% 1,79%
Koleje Małopolskie 1,85% 1,92% 1,93%
Arriva RP 0,71% 0,66% 0,69%
Pozostali/Others 0,09% 0,17% 0,19%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów
styczeń - czerwiec 2020
Share of RUs in terms of number of passengers January - June 2020

 

 

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]
Transport performance[m pass-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 1 718,20 1 624,53 1 572,38 5,77% 3,32%
luty/February 1 695,50 1 604,65 1 489,09 5,66% 7,76%
marzec/March 970,89 1 690,50 1 556,68 -42,57% 8,60%
kwiecień/April 282,13 1 718,76 1 641,60 -83,59% 4,70%
maj/May 510,26 1 847,81 1 795,79 -72,39% 2,90%
czerwiec/June 876,77 1 908,35 1 820,54 -54,06% 4,82%
lipiec/July   2 195,52 2 167,93   1,27%
sierpień/August   2 277,63 2 173,89   4,77%
wrzesień/September   1 835,00 1 745,06   5,15%
październik/October   1 867,60 1 777,15   5,09%
listopad/November   1 766,68 1 678,05   5,28%
grudzień/December   1 728,16 1 629,18   6,08%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  I-VI 2020  I-VI 2019 2019
PKP Intercity 45,87% 51,04% 52,78%
Polregio 22,92% 20,71% 20,21%
Koleje Mazowieckie 11,06% 10,10% 9,70%
PKP SKM 5,27% 4,68% 4,49%
Koleje Śląskie 3,54% 3,67% 3,27%
Koleje Dolnośląskie 3,34% 3,12% 3,09%
Koleje Wielkopolskie 2,41% 2,07% 1,99%
SKM Warszawa 1,89% 1,57% 1,50%
Koleje Małopolskie 1,42% 1,15% 1,12%
ŁKA 1,22% 0,84% 0,83%
WKD 0,63% 0,64% 0,60%
Arriva RP 0,41% 0,37% 0,37%
Pozostali/Others 0,02% 0,03% 0,04%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
styczeń - czerwiec 2020
Share of RUs in terms of transport performance
January - June 2020

 

 

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 15,36 14,41 14,27 6,6% 0,99%
luty/February 14,36 13,08 12,96 9,75% 0,97%
marzec/March 13,16 14,16 13,94 -7,01% 1,51%
kwiecień/April 9,32 13,67 13,32 -31,82% 2,63%
maj/May 10,02 14,09 13,41 -28,90% 5,06%
czerwiec/June 12,15 13,73 13,49 -11,47% 1,76%
lipiec/July   14,49 14,60   -0,74%
sierpień/August   15,11 14,54   3,90%
wrzesień/September   13,94 13,37   4,22%
październik/October   14,64 14,12   3,68%
listopad/November   14,00 13,64   2,67%
grudzień/December   14,82 13,84   7,07%

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera [km]
Average distance [km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 60 61 63 -1,71% -2,36%
luty/February 62 64 64 -3,29% -1,01%
marzec/March 55 60 64 -8,92% -5,91%
kwiecień/April 46 65 65 -28,59% -0,30%
maj/May 52 65 67 -19,83% -3,26%
czerwiec/June 60 70 70 -13,63% -0,47%
lipiec/July   78 82   -4,94%
sierpień/August   80 83   -2,59%
wrzesień/September   64 67   -5,47%
październik/October   60 62   -4,08%
listopad/November   60 62   -2,50%
grudzień/December   62 64   -3,36%

Wykaz przewoźników realizujących w 2020 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
List of railway undertakings performing passenger transport activity in 2020 based on passenger licence

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (od 23 stycznia 2020 - POLREGIO sp. z o.o.)
14 SKPL Cargo sp. z o.o. 
15 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
16 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
17 Leo Express Global A.S.* - licencja wydana przez regulatora innego państwa członkowskiego UE

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry