Nawigacja

Statystyka przewozów pasażerskich

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2020 r./Monthly statistics 2020

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja -29 maja 2020 r.)/ Number of passenger, transport performance, operational performance (next publication - 29 May 2020)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem w 2020 r.
Passenger rail transport results in 2020

  styczeń - marzec/
January - March
2020
styczeń - marzec/
January - March
2019
styczeń - marzec/
January - March
2018
zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
liczba pasażerów (mln)/ number of passengers [m] 73,82 79,87 72,60 -7,57% 10,01%
praca przewozowa (mln pas-km)/ transport performance [m pass-km] 4 385,29 4 919,68 4 618,15 -10,86% 6,53%
praca eksploatacyjna(mln poc-km)/ operating performance  [m train-km] 42,87 41,65 41,17 2,93% 1,16%

Liczba pasażerów [mln osób]
Number of passengers [m]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 28,53 26,51 25,06 7,61% 5,81%
luty/February 27,54 25,20 23,15 9,28% 8,86%
marzec/March 17,75 28,15 24,39 -36,95% 15,42%
kwiecień/April   26,52 25,26   5,01%
maj/May   28,46 26,76   6,36%
czerwiec/June   27,35 25,97   5,31%
lipiec/July   28,10 26,38   6,54%
sierpień/August   28,30 26,31   7,56%
wrzesień/September   28,82 25,91   11,24%
październik/October   31,19 28,47   9,56%
listopad/November   29,39 27,22   7,98%
grudzień/December   27,89 25,41   9,77%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów/
Share of RUs in terms of number of passengers

  I-III 2020  I-III 2019 2019
Polregio 26,37% 26,93% 26,46%
Koleje Mazowieckie 18,80% 19,15% 18,49%
PKP SKM 13,04% 12,89% 12,83%
PKP Intercity 12,94% 13,26% 14,55%
SKM Warszawa 6,89% 6,83% 6,56%
Koleje Śląskie 6,49% 5,77% 6,07%
Koleje Dolnośląskie 4,11% 4,12% 4,20%
Koleje Wielkopolskie 4,01% 3,83% 3,62%
WKD 2,56% 2,82% 2,62%
ŁKA 2,16% 1,75% 1,79%
Koleje Małopolskie 1,86% 1,87% 1,93%
Arriva RP 0,67% 0,66% 0,69%
Pozostali/Others 0,11% 0,11% 0,19%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów
styczeń - marzec  2020
Share of RUs in terms of number of passengers January - March 2020

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]
Transport performance[m pass-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 1 718,17 1 624,53 1 572,38 5,76% 3,32%
luty/February 1 696,28 1 604,65 1 489,09 5,71% 7,76%
marzec/March 970,84 1 690,50 1 556,68 -42,57% 8,60%
kwiecień/April   1 718,76 1 641,60   4,70%
maj/May   1 847,81 1 795,79   2,90%
czerwiec/June   1 908,35 1 820,54   4,82%
lipiec/July   2 195,68 2 167,93   1,28%
sierpień/August   2 277,73 2 173,89   4,78%
wrzesień/September   1 835,00 1 745,06   5,15%
październik/October   1 867,60 1 777,15   5,09%
listopad/November   1 766,68 1 678,05   5,28%
grudzień/December   1 728,05 1 629,18   6,07%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  I-III 2020  I-III 2019 2019
PKP Intercity 49,12% 48,75% 52,78%
Polregio 21,20% 21,52% 20,21%
Koleje Mazowieckie 10,16% 10,59% 9,70%
PKP SKM 5,18% 4,83% 4,49%
Koleje Śląskie 3,50% 4,11% 3,27%
Koleje Dolnośląskie 3,24% 3,23% 3,09%
Koleje Wielkopolskie 2,31% 2,18% 1,99%
SKM Warszawa 1,74% 1,66% 1,50%
Koleje Małopolskie 1,32% 1,18% 1,12%
ŁKA 1,18% 0,86% 0,83%
WKD 0,65% 0,69% 0,60%
Arriva RP 0,39% 0,38% 0,37%
Pozostali/Others 0,02% 0,005% 0,04%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej 

styczeń - marzec 2020
Share of RUs in terms of transport performance
January - March  2020

 

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 15,35 14,41 14,27 6,5% 0,99%
luty/February 14,36 13,08 12,96 9,74% 0,97%
marzec/March 13,16 14,16 13,94 -7,02% 1,51%
kwiecień/April   13,67 13,32   2,63%
maj/May   14,09 13,41   5,06%
czerwiec/June   13,71 13,49   1,63%
lipiec/July   14,49 14,60   -0,74%
sierpień/August   15,11 14,54   3,90%
wrzesień/September   13,94 13,37   4,22%
październik/October   14,64 14,12   3,68%
listopad/November   14,00 13,64   2,67%
grudzień/December   14,82 13,84   7,07%

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera [km]
Average distance [km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/January 60 61 63 -1,72% -2,36%
luty/February 62 64 64 -3,27% -1,01%
marzec/March 55 60 64 -8,92% -5,91%
kwiecień/April   65 65   -0,30%
maj/May   65 67   -3,26%
czerwiec/June   70 70   -0,47%
lipiec/July   78 82   -4,93%
sierpień/August   80 83   -2,59%
wrzesień/September   64 67   -5,47%
październik/October   60 62   -4,08%
listopad/November   60 62   -2,50%
grudzień/December   62 64   -3,37%

Wykaz przewoźników realizujących w 2020 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
List of railway undertakings performing passenger transport activity in 2020 based on passenger licence

 

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (od 23 stycznia 2020 - POLREGIO sp. z o.o.)
14 SKPL Cargo sp. z o.o. 
15 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
16 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
17 Leo Express Global A.S.* - licencja wydana przez regulatora innego państwa członkowskiego UE

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry